Föreningen Postfolket

Föreningen Postfolket

      
Kontakta Postfolket

kansli@postfolket.se


   

Vid årsskiftet 2019/2020 avslutade de flesta av Föreningen Postfolkets lokalavdelningar sin verksamhet. Föreningen Postfolket bildades redan 1945 men avvecklas nu, efter 74 aktiva och roliga år. Under dessa år har föreningen, till många tusen medlemmars glädje, arrangerat tusentals aktiviteter, allt ifrån resor, utflykter, bio- och teaterbesök.

 

Det finns många skäl till att föreningen avvecklas. Först och främst får vi inte längre något ekonomisk bidrag från PostNord, men det är också svårt att värva nya medlemmar och styrelseledamöter i och med att antalet anställda i Sverige minskar i PostNord.

 

Tack alla medlemmar och styrelseledamöter i lokalavdelningarna!