Posten Seniorerna

Föreningen för dig som pensionerats från Posten!

Posten Seniorerna är Postens pensionärsförening. Den bildades 1992 och är öppen för alla pensionerade medarbetare i Postkoncernen. Föreningen är en ideellt fristående och rikstäckande organisation. Den skall vara opolitisk, opartisk och inte bedriva facklig verksamhet.

Inom Posten Seniorerna verkar en centralstyrelse och 28 lokalföreningar i hela landet. Lokalföreningarna svarar för ett brett utbud av aktiviteter, som gör pensionsåren aktiva, innehållsrika och omväxlande.

Medlemsavgiften är 150:- per år. Man kan bli medlem i Posten Seniorerna före sin pensionering.

Till Posten Seniorernas hemsida

På ovanstående sida hittar du även information från vissa av föreningens lokalföreningar. Några lokalföreningar har också egna hemsidor:

Kronoberg  |  Värmland  |  NV Skåne  |  Stockholm

För mer information, kontakta ordförande Widar Georgsson, widar.georgsson@hotmail.com, tel 070-921 80 92.