Triathlon

Inget är planerat under 2019

Vad är Triathlon?

Du simmar, cyklar och springer i en följd. Även tid för ombyte räknas in i din totala sluttid.

Våra arrangemang är öppna för alla anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag.Du behöver inte vara medlem i någon förening/klubb som är ansluten till Postens Idrottsförbund för att delta men rese- och driftbidrag utgår enbart till förening/klubb.