Styrelse och förtroendevalda i Föreningen Postfolket

Enligt Representantskapet 2015.

Styrelse

Anne Källgren Jiremar, Uppsala
Ordförande
018-300 244, 073-079 01 14

Mats Envall, Västerås
Vice ordförande
010-436 34 92, 070-940 88 61

Jan-Åke Larsson, Lund
Sekreterare
0413-609 53, 0734-29 72 87

Kicki (Christin) Wallin, Storuman
Kassör
0951-331 25, 070-216 70 18

Håkan Nordenberg, Karlstad
Ledamot
054-15 04 84, 070-532 26 58

Anders Modigh, Lund
Ledamot
046-25 29 38, 070-525 29 38

Vivianne Vestman, Umeå
Ledamot
070-337 29 01

Revisorer

Lena Andersson, Karlstad
054-2028684, 070-342 90 40

Roy Westman, Sollefteå
0620-151 40, 070-667 90 00

Bengt-Erik Erikson, Karlskrona
Revisorssuppleant
0455-133 51, 070-833 92 88

Valberedning

Gunilla Hansson, Växjö
Sammankallande
0470-278 77, 070-535 49 26

Ewa-Marie Elfsberg, Stockholm
08-648 41 65, 070-263 45 42

Ginna Härgestam, Storuman
0951-331 31, 070-367 31 31