Välkommen till Postfolket

Postfolket är alla PostNord-anställdas fritidsförening!

Föreningen Postfolket är en förening för alla PostNords anställda. Vi vill erbjuda kul aktiviteter för dig som är nyfiken på livet, ge dig nya intryck och upplevelser som du annars kanske inte tar dig tid till. Postfolket ordnar utflykter, studiebesök, resor, vinprovning, teater och konserter - ja, kort sagt alla typer av upplevelser.

Föreningen är organiserad i drygt 30 lokalavdelningar runt om i landet*. Varje lokalavdelning har egen styrelse och budget. Medlemsavgiften är 225 kr. Ditt medlemskap är värt mer än du tror. Tror vi!

Syftet med Föreningen Postfolket är att "främja och befästa samhörigheten" mellan alla anställda i PostNord. Vi medverkar på så sätt till att skapa gemenskap och trivsel i företaget. Vi vill att PostNords anställda ska trivas och må bra, både på jobbet och på fritiden.

Verksamheten bedrivs främst genom lokalavdelningarna som anordnar aktiviteter med inriktning på kultur, upplevelser och gemenskap. Emellanåt anordnas rikstäckande aktiviteter. Alla medlemmar kan delta i alla lokalavdelningars aktiviteter.

*) Medlemmar i Postfolket är välkomna att medverka på samtliga inom Postfolket arrangerade aktiviteter, även de som anordnas av en annan lokalavdelning.

Bli medlem
Våra stadgar