Sekundstrid på gokartbanan

"Regnet gjorde banan väldigt hal och det var flera som sladdade och snurrade runt."

Vi tyckte att det var dags att genomföra en aktivitet med arbetsgruppen, så lördag den 29 september vankades det gokartrace för medarbetarna på Road Inrikes i Örebro.

Det var 23 medarbetare som deltog och de delades upp i två grupper som körde en tidsträning på 7 minuter, ett tidskval på 8 varv samt en final på 10 varv på kartingringen vid Örebro motorstadion strax utanför Örebro.

Strax före den första tidsträningen skulle dra i gång föll ett lätt regn, vilket gjorde banan väldigt hal och det var flera som sladdade och snurrade runt till följd av detta. Regnet upphörde dock och banan torkade upp lagom till tidskvalet.

Efter att ha känt på banan och kartarna, fick samtliga deltagare så småningom upp farten och det blev väldigt jämnt och spännande där allihop höll sig inom enbart några sekunders marginal på varvtiderna.
Det hela avslutades med prisutdelning till de tre snabbaste förarna innan gänget fortsatte sin kväll på annat håll i staden.

En uppskattad och lyckad aktivitet som bidrog till skratt och glädje och skapade god stämning i arbetsgruppen.

Johan Ornell, Transportledningen Riks