Klimatsmart

Klimatsmart är ett hållbarhetsarbete som  genomsyrar utvalda erbjudanden, event och aktiviteter. Vi vill inspirera och lära dig mer, för att du som arbetar på PostNord ska kunna göra hållbara val, stort som smått som bidrar till vår klimatpåverkan. Vi vill också stödja bilden av PostNord som ett hållbart företag.

Vi har grupperat in våra klimatsmarta tips i följande kategorier nedan:


Res smartare  *  Ät grönare  *  Lev enklare  *  Lär dig mer