Bli samarbetspartner

Vi söker fler samarbetspartners.

Personalstiftelsen PostNord Plus uppdrag handlar om att erbjuda PostNord-anställda ett attraktivt och brett utbud av fritidsaktiviteter inom områdena semester och rekreation, idrott och motion samt kultur och upplevelser.

Inom PostNord finns flera fritidsföreningar som verkar inom dessa områden. Personalstiftelsen PostNord Plus har också avtal med ett flertal externa partners som lämnar rabatter och erbjudanden till PostNord-anställda/PostNord-seniorer.

Vi söker nu fler samarbetspartners med bra produkter och tjänster som kan erbjudas de anställda. Vi är en stiftelse med upplevelsefokus baserad på nytänkande och kan i ett samarbete erbjuda ett attraktivt samarbete – kanske av ett lite annorlunda slag med flera mervärden. Möjlighet finns även att annonsera.

Dina erbjudanden exponeras på en modern upplevelseplattform i en responsiv miljö och du får synas i ett hälsosamt sammanhang där fokus är "en aktiv fritid".

Har du frågor eller vill diskutera en idé, kontakta VD Eva Kristiansson.

Mer information i denna pdf