Om oss

Personalstiftelsen PostNord Plus har i uppdrag från PostNord AB att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom områdena semester och rekreation, idrott och motion samt kultur och upplevelser åt PostNords anställda.

Personalstiftelsen verkar sedan många år för de PostNord-anställda i Sverige

PostNord arbetar aktivt för att ha friska och engagerade medarbetare. Genom vår verksamhet ökar PostNord sin attraktivitet som arbetsgivare och uppdraget bidrar till hälsa, ökad trivsel och gemenskap bland PostNords anställda.

I organisationen ingår bland annat stiftelsens egna semesteranläggningar och fritidsföreningarna Postens Idrottsförbund resp. Föreningen Postfolket, där Personalstiftelsen fungerar som en paraplyorganisation och ett skyltfönster för alla aktiviteter. Den omfattar även ett antal mindre föreningar i Sverige, som tilldelas aktivitetsbidrag för sin verksamhet. Under de senaste åren har Personalstiftelsen haft möjlighet att dela ut aktivitetsbidrag direkt till PostNords svenska arbetsplatser. Dessutom förhandlar Personalstiftelsen fram förmånliga rabatter och erbjudanden för de PostNord-anställda genom sina samarbetspartners, vilket är en unik anställningsförmån.

Stiftelsen erbjuder också en digital hälsoplattform för träning online utan kostnad för de anställda. Syftet är att även på fritiden kunna bidra till medarbetarnas allmänhälsa.

Ett annat led i den interna marknadsföringen är att anställda på stiftelsen reser runt i landet och årligen träffar fler än 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag. Dessa besök uppskattas av såväl anställda som av chefer. Utöver detta har inspirationsfilmer samt landningssidor på postnordplus.com tagits framför att hjälpa chefer, ledare och hälsoinspiratörer att på ett enkelt sätt informera om Personalstiftelsen PostNord Plus utbud och möjligheter.

Många av de anställda inom koncernen har upptäckt verksamheten och utnyttjar de förmåner som erbjuds. En del av aktiviteterna kräver medlemskap i någon av alla de fritidsföreningar som finns inom den svenska organisationen. Men den större delen av utbudet, som till exempel rabatter, erbjudanden och tävlingar, är öppen för alla inom PostNord-koncernen.

Under de senaste åren har Personalstiftelsen avyttrat semesteranläggningarna Silverhornet Resort i Strömstad och Gyllene Hornet Hotel & Resort i Tällberg samt investerat i Sälenhornet Resort; 25 fjällstugor i Stöten i Sälenfjällen. Under 2017 anslöt sig Personalstiftelsen dessutom till STF, Svenska Turistföreningen, för semesteranläggningen Fjällhornet Resort.

Visioner för portalen och communityn

Webbplatsen ska samla Personalstiftelsen PostNord Plus utbud på ett ställe som upplevs som attraktivt, tillgängligt och inspirerande för användaren.

Visionerna är att den PostNord-anställde …

 • bjuds in till en aktiv och innehållsrik fritid tillsammans med vänner och kollegor
 • får nya sätt att umgås med kollegor
 • ser att andra har roligt och blir inspirerad
 • hittar Personalstiftelsen PostNord Plus utbud på ett ställe
 • enkelt kan söka och boka fritidsupplevelser
 • hittar något nytt och prisvärt som man vill prova/köpa

samt att portalen ...

 • är en attraktiv plats för samarbetspartners
Mål för portalen och communityn

Målen är att den PostNord-anställde …

 • hittar Personalstiftelsen PostNord Plus utbud av aktiviteter, boende och erbjudanden samlat på ett ställe (”Allt ska vara där”)
 • enkelt kan söka bland aktiviteter inom verksamhetsområdena och i fritidsföreningarnas utbud

 • enkelt kan anmäla sig till en aktivitet, boka resor och betala online
 • enkelt kan nå webbplatsen via olika enheter

samt att webbplatsen ...

 • aktiverar fler anställda att delta i aktiviteter, utnyttja erbjudanden och använda de sociala funktionerna (”Alla ska vara där”)
 • är en plats för PostNords ledare att hänvisa sina medarbetare till för en aktiv fritid
 • erbjuder inspirerande verktyg för PostNords Hälsoinspiratörer
 • är en attraktiv och effektiv plats för samarbete med externa partners
Sociala kanaler

Personalstiftelsen PostNord Plus vill ligga i framkant och finnas i de kanaler där målgruppen befinner sig. Närvaron i sociala kanaler är också viktig för att nå nya målgrupper. Den virala spridningen gör att budskapen kan färdas snabbt mellan PostNords medarbetare. Inläggen ska vara en blandning av ögonblicksbilder från verksamheten och tips om sådant som finns i utbudet. Utöver Facebook, Instagram och Vimeo, använder stiftelsen sig även av kanalen Webb-TV för reportage och inspiration.

Webbplatsens sökfunktion

På moderna webbplatser fungerar en bra sökfunktion som ett komplement till huvudmenyn och är en snabb genväg till att hitta önskat innehåll. På webbplatsen har stiftelsen lyft fram sökfunktionen i anslutning till menyn samt med sökrutor på en del av startsidorna. Funktionen styrs av det kraftfulla verktyget EPiServer Find. Ambitionen är att använda verktygets möjligheter för att anpassa och förfina sökfunktionen samt att analysera den data som verktyget samlar in kring besökarnas sökbeteenden.

Fokus på PostNord-anställda och storytelling

Igenkänning är viktigt och för att öka vi-känslan vill stiftelsen gärna visa upp vad PostNords anställda gör på fritiden under Personalstiftelsen PostNord Plus paraply. Berättelser från arbetsplatser som fått aktivitetsbidrag och gjort något roligt tillsammans är ett exempel. Inspirerande bilder från idrottstävlingar, resor och upplevelser i fritidsföreningarna är ett annat. Detta kan webbesökarna ta del av via den nya landningssidan ”Stories”, som även ska inspirera till att skapa nya aktiviteter. Genom Webb-TV inslagen har stiftelsen också skapat en plats för reportage och intervjuer med PostNords medarbetare.