Om oss

Personalstiftelsen PostNord Plus har i uppdrag från PostNord AB att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom områdena semester och rekreation, idrott och motion samt kultur och upplevelser åt PostNords anställda.

PostNord arbetar aktivt för att ha friska och engagerade medarbetare. Genom vår verksamhet ökar PostNord sin attraktivitet som arbetsgivare och uppdraget bidrar till hälsa, ökad trivsel och gemenskap bland PostNords anställda.

I organisationen ingår bland annat stiftelsens egna semesteranläggningar och PostNords Fritidsföreningar såsom Postens Idrottsförbund, Föreningen Postfolket och konstklubbar. Personalstiftelsen fungerar som en paraplyorganisation och ett skyltfönster för bland annat föreningsaktiviteter och föreningsinformation. Föreningarna erbjuds sidor på webbplatsen postnordplus.com och tilldelas aktivitetsbidrag för sin verksamhet. Stiftelsen hjälper föreningarna med bland annat marknadsföring av föreningarnas aktiviteter och medlemskap.

Under de senaste åren har Personalstiftelsen haft möjlighet att dela ut aktivitetsbidrag direkt till PostNords svenska arbetsplatser. Dessutom förhandlar Personalstiftelsen fram förmånliga rabatter och erbjudanden för de PostNord-anställda genom sina samarbetspartner, vilket är en unik anställningsförmån.

Varje år görs en omfattande satsning på intern marknadsföring samt på att vitalisera verksamheten genom bland annat närvaro i sociala kanaler, till exempel Facebook, Instagram och Vimeo. Syftet är att nå ännu fler PostNord-anställda från olika målgrupper. Webbplatsen postnordplus.com har utvecklats till en social, tillgänglig och inspirerande plats för en aktiv fritid för de anställda, som kan nå hela utbudet via valfri enhet (mobiltelefon, surfplatta och dator) dygnet runt. Här erbjuds också en digital hälsoplattform för träning online utan kostnad för de anställda. Syftet är att även på fritiden kunna bidra till medarbetarnas allmänhälsa. Tillströmningen av nya konton på webbplatsen håller en hög nivå och flödet av besökare till webbplatsen är stort. Stor vikt läggs vid att leverera ett bra content – ett innehåll som ska engagera PostNords anställda och driva trafik till webbplatsen. Målet är att bidra till en positiv bild av varumärket PostNord och en positiv känsla bland de anställda inom företaget.

Igenkänning är viktigt och för att öka vi-känslan vill Personalstiftelsen gärna visa upp vad PostNords anställda gör på fritiden under Personalstiftelsen PostNord Plus paraply. Berättelser från arbetsplatser som fått aktivitetsbidrag och gjort något roligt tillsammans är ett exempel. Inspirerande bilder från idrottstävlingar, resor och upplevelser i fritidsföreningarna är ett annat. Detta kan webbesökarna ta del av via landningssidan ”Stories”, som även ska inspirera till att skapa nya aktiviteter. Genom Webb-TV inslagen har stiftelsen också skapat en plats för reportage och intervjuer med PostNords medarbetare.

Ett annat led i den interna marknadsföringen är att anställda på stiftelsen reser runt i landet och årligen träffar närmare 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag. Dessa besök uppskattas av såväl anställda som av chefer. Utöver detta finns inspirationsfilmer och sidor på postnordplus.com som ska hjälpa chefer, ledare och hälsoinspiratörer att på ett enkelt sätt informera om Personalstiftelsen PostNord Plus utbud och möjligheter.

Många av de anställda inom koncernen har upptäckt verksamheten och utnyttjar de förmåner som erbjuds. Det mesta av utbudet är öppet för alla i PostNord-koncernen. En del av de fritidsaktiviteter som PostNords svenska fritidsföreningar erbjuder kräver dock medlemskap i den arrangerande föreningen och ansökan om aktivitetsbidrag kan endast göras från PostNords svenska arbetsplatser.

Personalstiftelsen äger och driver två semesteranläggningar som ligger i två attraktiva svenska semesterområden – i fjällområdet Helags-Sylarna och i Stöten i Sälenfjällen. Båda är väl fungerande semesteranläggningar som besöks av PostNord-anställda/-seniorer under semestertider och som även hyrs ut till externa gäster samt Svenska Turistföreningens medlemmar.

Visioner för portalen och communityn

Webbplatsen ska samla Personalstiftelsen PostNord Plus utbud på ett ställe som upplevs som attraktivt, tillgängligt och inspirerande för besökaren.

Visionerna är att den PostNord-anställde via postnordplus.com bjuds in och inspireras till en aktiv och innehållsrik fritid och hittar nya sätt att umgås med arbetskamrater. Den anställde ska enkelt kunna söka, boka och upptäcka nya fritidsupplevelser på ett samlat ställe. Webbplatsen ska också utgöra en attraktiv plats för samarbetspartner.

Mål för portalen och communityn

Målet är att den PostNord-anställde hittar och kan söka bland Personalstiftelsen PostNord Plus utbud av aktiviteter, boende och erbjudanden på ett samlat ställe som kan nås via olika enheter. Det ska vara enkelt att anmäla sig till en aktivitet, boka resor och betala online. Målet är också att aktivera så många av de anställda som möjligt att delta i aktiviteter och utnyttja erbjudanden. Postnordplus.com ska vara en naturlig plats för PostNords ledare och chefer att hänvisa medarbetare till för en aktiv fritid och ska utgöra en attraktiv och effektiv plats för samarbete med externa partner.

Sociala kanaler

Personalstiftelsen PostNord Plus vill ligga i framkant och finnas i de kanaler där målgruppen befinner sig. Närvaron i sociala kanaler är också viktig för att nå nya målgrupper. Den virala spridningen gör att budskapen kan färdas snabbt mellan PostNords medarbetare. Inläggen ska vara en blandning av ögonblicksbilder från verksamheten och tips om sådant som finns i utbudet. Utöver Facebook, Instagram och Vimeo, använder stiftelsen sig även av kanalen Webb-TV för reportage och inspiration. Spridningen förstärks genom betald annonsering.

Webbplatsens sökfunktion

På moderna webbplatser fungerar en bra sökfunktion som ett komplement till huvudmenyn och är en snabb genväg till att hitta önskat innehåll. På webbplatsen har stiftelsen lyft fram sökfunktionen i anslutning till menyn samt med sökrutor på en del av startsidorna. Funktionen styrs av det kraftfulla verktyget EPiServer Find. Ambitionen är att använda verktygets möjligheter för att anpassa och förfina sökfunktionen samt att analysera den data som verktyget samlar in kring besökarnas sökbeteenden.