Om oss

Personalstiftelsen PostNord Plus har i uppdrag från PostNord AB att skapa en attraktiv fritidsverksamhet inom områdena semester och rekreation, idrott och motion samt kultur och upplevelser åt PostNords anställda.

PostNord arbetar aktivt för att ha friska och engagerade medarbetare. Genom vår verksamhet ökar PostNord sin attraktivitet som arbetsgivare och uppdraget bidrar till hälsa, ökad trivsel och gemenskap bland PostNords anställda.

I organisationen ingår bland annat stiftelsens egna semesteranläggningar och PostNords Fritidsföreningar såsom Postens Idrottsförbund och konstföreningar mfl. Personalstiftelsen fungerar som en paraplyorganisation och ett skyltfönster för bland annat föreningsaktiviteter och föreningsinformation. Föreningarna erbjuds landningssidor på webbplatsen postnordplus.com och tilldelas aktivitetsbidrag för sin verksamhet. Stiftelsen hjälper föreningarna med bland annat marknadsföring av föreningarnas aktiviteter och medlemskap.

Personalstiftelsen delar ut aktivitetsbidrag direkt till PostNords arbetsplatser i något av de svenska bolagen, något som uppskattas bland de anställda. Dessutom förhandlar Personalstiftelsen fram förmånliga rabatter och erbjudanden för de PostNord-anställda genom sina samarbetspartners, vilket är en unik anställningsförmån. Personalstiftelsen arrangerar även flera egna event, vilka blir fler och fler då föreningsaktiviteterna minskar. Sedan förra året har stiftelsen möjlighet att dela ut Bidrag för Fritidsstudier till PostNords anställda i något av de svenska bolagen.

Varje år görs en omfattande satsning på intern marknadsföring samt på att vitalisera verksamheten genom bland annat närvaro i sociala kanaler, till exempel Facebook, Instagram och Vimeo (filmer och Webb-TV). Syftet är att nå ännu fler PostNord-anställda från olika målgrupper. Webbplatsen postnordplus.com har utvecklats till en social, tillgänglig och inspirerande plats för en aktiv fritid för de anställda, som kan nå hela utbudet via valfri enhet (mobiltelefon, surfplatta och dator) dygnet runt. Tillströmningen av nya konton på webbplatsen håller en hög nivå och flödet av besökare till webbplatsen är stort i förhållande till anställda i PostNord. Stor vikt läggs vid att leverera ett bra content - ett innehåll som ska engagera PostNords anställda och driva trafik till webbplatsen. Berättelser från arbetsplatser som fått aktivitetsbidrag och gjort något roligt tillsammans är ett exempel. Inspirerande bilder från idrottstävlingar, resor och upplevelser och fritidsföreningarnas aktiviteter är ett annat. Målet är att bidra till en positiv bild av varumärket PostNord och en positiv känsla bland de anställda inom företaget.

Ett annat led i den interna marknadsföringen är att anställda på stiftelsen reser runt i landet och årligen träffar närmare 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag. Dessa besök uppskattas av såväl anställda som av chefer. Utöver detta finns utbildningsfilmer och landningssidor på postnordplus.com som ska hjälpa chefer, ledare att på ett enkelt sätt informera om Personalstiftelsen PostNord Plus utbud och möjligheter.
Personalstiftelsen äger och driver två semesteranläggningar som ligger i två attraktiva svenska semesterområden – i fjällområdet Helags-Sylarna och i Stöten i Sälenfjällen - Sälenhornet Resort och Fjällhornet Resort. Båda är väl fungerande semesteranläggningar som besöks av PostNord-anställda/-seniorer under semestertider och som även hyrs ut till externa gäster samt Svenska Turistföreningens medlemmar. Personalstiftelsen har sedan 2017 ett franchiseavtal med Svenska Turistföreningen (STF) för semesteranläggningen Fjällhornet Resort i Ljungdalen.

Gemenskap temat för 2021

I tider av ökad oro, ökar också behovet av gemenskap och tillhörighet. Detta har vi tagit fasta på när vi har definierat temat för 2021, där huvudfokus kommer ligga på att stärka gemenskapen bland PostNords medarbetare genom att locka ännu fler deltagare till aktiviteterna. I praktiken innebär det fler gemensamma aktiviteter, både fysiskt och digitalt, som till exempel hälsoutmaningar, webinar, bokcirklar, digitala lopp, kulturevent och klimatrelaterade aktiviteter, det vill säga sådant som kan bidra till att stärka sammanhållningen inom PostNord.

Ett annat område där vi nu intensifierar vårt arbete är inom hållbarhet. Under 2020 lanserades Klimatsmart, som genom aktiviteter och fritidserbjudanden syftar till öka kunskapen om hur de personliga valen kan minska negativ miljöpåverkan. Det handlar om att äta grönare, resa smartare, lära dig mer och leva enklare, vilket tar avstamp från FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling. Nästa steg, som sker under 2021, blir aktiviteter som arrangeras på arbetsplatserna för att öka insikten av betydelsen av den personliga insatsen för miljön. Varje vecka under det kommande året publiceras dessutom ett klimatsmart tips baserat på en hållbar fritid på postnordplus.com.

Vår marknadsplats – postnordplus.com

Postnordplus.com är vår främsta kanal för att nå ut till PostNord-anställda. På webbplatsen finns erbjudanden,artiklar, stories, aktiviteter & event och mycket mer. Det är enkelt att ta del av våra erbjudanden på en och samma plats, alla dagar i veckan dygnet runt.

Visioner för portalen och communityn

Webbplatsen ska samla Personalstiftelsen PostNord Plus utbud på ett ställe som upplevs som attraktivt, tillgängligt och inspirerande för besökaren.

Visionerna är att den PostNord-anställde via postnordplus.com bjuds in och inspireras till en aktiv och innehållsrik fritid och hittar nya sätt att umgås med arbetskamrater. Den anställde ska enkelt kunna söka, boka och upptäcka nya fritidsupplevelser på ett samlat ställe. Webbplatsen ska också utgöra en attraktiv plats för samarbetspartners.

Mål för portalen

De övergripande webbmålen är satta för att uppnå målen för stiftelsens uppdrag och målsättning. PostNords anställda ska enkelt kunna hitta och söka bland Personalstiftelsen PostNord Plus utbud av aktiviteter, boende och erbjudanden på ett samlat ställe som kan nås via olika enheter. Det ska vara enkelt att anmäla sig till en aktivitet, boka resor och betala online. Målet är också att aktivera så många av de anställda som möjligt att delta i aktiviteter och utnyttja erbjudanden.

Postnordplus.com ska vara en naturlig plats för PostNords ledare och chefer att hänvisa medarbetare till för en aktiv fritid och ska utgöra en attraktiv och effektiv plats för samarbete med externa partners.

Webb mål
  1. Stärka varumärket
  2. Öka kännedom
  3. Engagera besökare
  4. Öka och engagera communityn
Webbplatsens sökfunktion

På moderna webbplatser fungerar en bra sökfunktion som ett komplement till huvudmenyn och är en snabb genväg till att hitta önskat innehåll. På webbplatsen har stiftelsen lyft fram sökfunktionen i anslutning till menyn samt med sökrutor på en del av startsidorna.