Användarregler

För postnordplus.com

Så säger lagen

Det som publiceras på www.postnordplus.com får inte:

 • kränka andra personer eller utpeka dem som brottsliga
 • vara hotfullt, obscent eller av stötande karaktär
 • innehålla hets mot folkgrupp eller på annat sätt ha ett rasistiskt eller sexistiskt innehåll
 • innehålla hets mot någon p.g.a. sexuell läggning
 • innehålla straffbar våldsskildring eller barnpornografi
 • innebära att du bryter en tystnadsplikt
 • innefatta spridning av datavirus
 • strida mot upphovsrätten
 • innehålla uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet 

Publicering av copyrightskyddat material är förbjudet på hela sajten. Postnordplus.com får inte användas för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande, t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier, kränka någon på grund av sexuell läggning eller göra intrång på copyrightskyddat material.

Tänk på att du som besöker webbplatsen är anonym för andra användare, men din nätidentitet (ditt IP-nummer) loggas och sparas bland annat för att du ska kunna spåras vid överträdelser av reglerna eller vid en eventuell polisanmälan. Läs mer om hur vi använder cookies

Övriga regler

PostNord Code of Conduct

Personalstiftelsen PostNord Plus följer PostNord AB:s uppförandekod ”Code of Conduct” - För en gemensam företagskultur i PostNord. Code of Conduct är ett övergripande styrdokument för PostNord som berättar vad som förväntas av oss som företag men även vilket beteende som förväntas av oss medarbetare. Koden är ett stöd som gör det lättare för oss att veta hur vi ska agera. Det är viktigt att vi har en gemensam syn på hur vi ska agera så att vi kommunicerar en positiv bild av PostNord som ett ansvarsfullt företag.

Nätetikett

Bete dig på nätet som i det dagliga livet:

 • Var rädd om din personliga identitet och integritet
 • Respektera andras privatliv och integritet
 • Sprid inte spam och annat oönskat material

Sociala medier blir en allt större del av vardagen för både privatpersoner och verksamheter. Genom det uppstår också många frågor om vad man bör dela med sig av och hur man bäst gör det. PostNord har tagit fram en guide som underlättar för medarbetarna och ger tips om vad man bör tänka på innan man postar ett inlägg. Guiden Viktigt att veta om sociala medier för dig som arbetar i PostNord hittar du på PostNords intranät.

Policy för bilder och filmer

Personalstiftelsen PostNord Plus förbehåller sig rätten att ta bort bilder och filmer som är olagliga, anses stötande, kränkande eller som uppfattas som opassande på sajten. Det är Personalstiftelsen PostNord Plus som avgör detta. Integritetspolicy

Rättigheter inskickat material

Inskickade bilder, filmer och texter från tävlingar, aktiviteter som anordnats av PostNord-anställda och/eller PostNords Fritidsföreningar eller från stiftelsens egna events har Personalstiftelsen PostNord Plus rätt att använda på postnordplus.com och i andra kanaler i framtiden. Detta material kan även användas i PostNords interna och externa kanaler såsom PostNords webbplatser, Uppdaterat, PostNord News och/eller på koncernens intranät. Integritetspolicy

Rapportera stötande material - gör en anmälan

Om du ser något som bryter mot några av reglerna ovan är det viktigt att du snarast kontaktar Personalstiftelsen PostNord Plus.

Avsluta konto

Har du avslutat din anställning i PostNord eller av annan anledning önskar avsluta ditt konto på postnordplus.com, kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus på info@postnordplus.com. Vill du endast avregistrera dig från vårt nyhetsbrev kan detta göras via Min sida - Ändra min profil.

Tävlingsregler

För tävlingar på postnordplus.com

Tävlingar med roliga priser avlöser varandra här på postnordplus.com. Du som är PostNord-anställd/PostNord-senior är välkommen att tävla. Lycka till!

Generella tävlingsregler

 1. Tävlingar som publiceras på postnordplus.com består oftast av flersvarsalternativ och till dessa ska ytterligare en prestation lämnas in för att få vara med och tävla. Även korsord och bildtävlingar förekommer.

 2. Exempel på ytterligare prestation är en slogan, motivering, rim, berättelse och ytterligare kunskapsfrågor.

 3. En av Personalstiftelsen PostNord Plus utsedd jury kommer att utse en eller flera vinnare. Juryns beslut går inte att överklaga.

 4. Anställda inom Personalstiftelsen PostNord Plus samt samarbetspartners kan inte deltaga i Personalstiftelsen PostNord Plus tävlingar.

 5. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

 6. Vinnarens namn och bild och/eller film samt övrigt inskickat tävlingsmaterial kan komma att användas för framtida bruk i kommersiellt syfte som marknadsföring eller annonsplats. Integritetspolicy

 7. Om inte annat anges, ansvarar Personalstiftelsen PostNord Plus inte för extra kostnader i samband med vinsten.

 8. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan. Vinster som ej hämtats ut inom 2 månader efter avslutad tävling återgår till Personalstiftelsen PostNord Plus.

 9. Personalstiftelsen PostNord Plus förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

 10. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag om inget annat anges.

 11. I de fall tävling arrangeras av annan än Personalstiftelsen PostNord Plus har tävlingsarrangören det fulla ansvaret för tävlingen.