Tävlingsregler

För tävlingar på postnordplus.com

Tävlingar med roliga priser avlöser varandra här på postnordplus.com. Du som är PostNord-anställd/PostNord-senior är välkommen att tävla. Lycka till!

Generella tävlingsregler
 1. Tävlingar som publiceras på postnordplus.com består oftast av flersvarsalternativ och till dessa ska ytterligare en prestation lämnas in för att få vara med och tävla. Även korsord och bildtävlingar förekommer.

 2. Exempel på ytterligare prestation är en slogan, motivering, rim, berättelse och ytterligare kunskapsfrågor.

 3. En av Personalstiftelsen PostNord Plus utsedd jury kommer att utse en eller flera vinnare. Juryns beslut går inte att överklaga.

 4. Anställda inom Personalstiftelsen PostNord Plus samt samarbetspartners kan inte deltaga i Personalstiftelsen PostNord Plus tävlingar.

 5. Alla avgifter eller eventuell skatt som uppstår i samband med utbetalt vinstbelopp eller värdet av vinsten betalas av vinnaren.

 6. Vinnares namn och bild och/eller film samt övrigt inskickat tävlingsmaterial kan komma att publiceras på postnordplus.com samt användas för framtida bruk i kommersiellt syfte som marknadsföring eller annonsplats. Integritetspolicy

 7. Vinnares personuppgifter kan komma att delas med leverantörer/samarbetspartners i syfte att administrera hantering/leverans av vinster. Integritetspolicy

 8. Om inte annat anges, ansvarar Personalstiftelsen PostNord Plus inte för extra kostnader i samband med vinsten.

 9. Vinnaren kan inte byta ut vinsten mot någon ekonomisk motsvarighet, ersättning eller överlåta vinsten till någon annan. Vinster som ej hämtats ut inom 2 månader efter avslutad tävling återgår till Personalstiftelsen PostNord Plus.

 10. Personalstiftelsen PostNord Plus förbehåller sig rätten att när som helst under tävlingsperioden ändra tävlingen, regler och dess innehåll.

 11. Endast 1 (ETT) tävlingsbidrag om inget annat anges.

 12. I de fall tävling arrangeras av annan än Personalstiftelsen PostNord Plus har tävlingsarrangören det fulla ansvaret för tävlingen.