Så här når du oss

 

Personalstiftelsen har i uppdrag att skapa en aktiv fritid för PostNords anställda.

Har du frågor om brev och paket ska du kontakta PostNord Kundservice 0771-33 33 10  

 

Så når du oss på Personalstiftelsen

Öppettider:
Mån-fre 09.00-12.00
Telefon: + 46 (0)10-436 41 08

E-post: info@postnordplus.com
Postadress: Personalstiftelsen PostNord Plus, 105 00 Stockholm
Besöksadress: Terminalvägen 24, Solna

Eva Kristiansson
VD
010-436 37 75
076-103 18 92

Christer Andersson
Verksamhetsansvarig Idrott och Motion
073-079 07 84

Maria Larsson
Webbredaktör och verksamhetsansvarig Kultur och Upplevelser
073-036 37 92

Eva Åslund
Platschef STF Fjällhornet Resort
070–668 32 82

Kontakta Postens Idrottsförbund
Kontakta Postens konstförening i Stockholm

Kontakta annan fritidsförening i PostNord

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus. För att behandla en begäran om registerutdrag eller ändringar måste vi få en egenhändigt undertecknad ansökan från dig. En sådan ansökan kan du antingen skicka elektroniskt till oss på dataskyddsombud@postnordplus.com eller via post till:

Dataskyddsombud
Personalstiftelsen PostNord Plus
105 00 Stockholm

Personalstiftelsen PostNord Plus har utgivningsbevis för webbplatsen www.postnordplus.com. Detta innebär att webbplatsen har grundlagsskydd. Ansvarig utgivare: Eva Kristiansson. Ställföreträdande utgivare: Maria Larsson