Veckans klimatsmarta tips (v.11)

Öppna ett sparkonto i en bank som tar hänsyn till miljö i kapitalförvaltningen.

Vissa banker tar i högre grad hänsyn till hållbarhetsfrågor i sin utlåning. På Fair Finance Guide:s hemsida kan du se i vilken grad de olika bankerna på den svenska marknaden tar hänsyn till miljö, mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor. På sidan finns också fallstudier som granskat om bankerna verkligen lever upp till det som de har lovat. Genom sidan kan du utöva din konsumentmakt och berätta direkt för bankerna vad du tycker om deras hållbarhetsarbete.

På bankernas egna hemsidor finns också information om hur de arbetar med miljö i kapitalförvaltningen. Oftast finns informationen under fliken ”Om oss” och vidare till en flik som kan heta ”Vårt ansvar”, ”Hållbarhet” eller liknande.

Du kan också fråga banken direkt vilken miljönytta som är förknippat med ett sparande hos dem. Om de inte kan svara kan det vara dags att byta bank.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.