VD-ord 2021

En hållbar väg mot ökad gemenskap

Eva Kristiansson, Vd Personalsftiftelsen PostNord PlusPrecis som i alla andra delar av samhället har pandemin kraftigt påverkat Personalstiftelsen PostNord Plus verksamhet under det gångna året. Det har tvingat oss att tänka om – och tänka nytt – för att fortsätta kunna vara den positiva och sammanhållande kraft som vi vill vara för PostNords medarbetare. Nu, mer än någonsin, behöver vi få uppleva en känsla av gemenskap. Vi behöver också aktivera oss både fysiskt och mentalt för att öka vårt välbefinnande. Personalstiftelsen satsar därför på att erbjuda ännu fler, innovativa digitala aktiviteter där allt det kan kombineras. Vi satsar också vidare på det hållbarhetsarbete som inleddes under 2020 och som handlar om att öka kunskapen om hur de personliga valen kan minska miljöpåverkan.  

Sedan nylanseringen av verksamheten för drygt tio år sedan har Personalstiftelsen PostNord Plus arbetat kontinuerligt med att modernisera och bredda utbudet inom semester, idrott, kultur och wellness. Målet har varit att engagera fler genom ett attraktivt och relevant erbjudande av aktiviteter som bidrar till de anställdas välmående och hälsa, skapar en positiv inställning till arbetsgivaren och varumärket samt stärker företagskulturen.

När våra möjligheter att träffas fysiskt begränsas har vi fått hitta nya, innovativa lösningar för att Personalstiftelsen PostNord Plus ska kunna uppnå dessa mål. Jag är glad över att innovationsförmågan är så stark bland både medarbetare och samarbetspartners. Det innebär att vi nu kan erbjuda allt från digitala promenader och löplopp till webinar med matlagningskurser för en hälsosam livsstil. Under det kommande året kommer vi att lägga fortsatt stor vikt vid att leverera ett innehåll som engagerar PostNords medarbetare.

Webbplatsen – navet i verksamheten

Navet i vår verksamhet är webbplatsen, där medarbetarna snabbt och lätt via mobilen, surfplattan eller datorn kan ta del av både utbud och erbjudanden dygnet runt. Under året fortsätter vi att analysera besökarnas beteende på webbplatsen i syfte att säkerställa att webbplatsens fungerar väl tekniskt och att innehållet är attraktivt. Fyra mätpunkter/KPI:er, baserade på stiftelsen mål, har definierats och följas upp varje vecka. Dessutom görs en satsning på postnord.plus.com på mobilen, eftersom allt fler använder sig av mobilen för att besöka webbplatsen.

Vi kommer även att genomföra kampanjer för att öka antalet prenumeranter på våra nyhetsbrev, vilket är ytterligare en effektiv kanal för att sprida information om erbjudanden och aktiviteter och kommunicera med medarbetarna. Andra viktiga sätt för oss att marknadsföra stiftelsens aktiviteter är att synas på PostNords intranät och nyhetsbrev, på medarbetarnas lönespecifikation samt på förmånsportalen. Varje år träffar jag och mina medarbetare dessutom närmare 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag för att informera om det rika utbudet som finns på postnordplus.com.

Gemenskap temat för 2021

I tider av ökad oro, ökar också behovet av gemenskap och tillhörighet. Detta har vi tagit fasta på när vi har definierat temat för 2021, där huvudfokus kommer ligga på att stärka gemenskapen bland PostNords medarbetare genom att locka ännu fler deltagare till aktiviteterna. I praktiken innebär det fler gemensamma aktiviteter, både fysiskt och digitalt, som till exempel hälsoutmaningar, webinar, bokcirklar, digitala lopp, kulturevent och klimatrelaterade aktiviteter, det vill säga sådant som kan bidra till att stärka sammanhållningen inom PostNord.

Ett annat viktigt inslag är att inspirera och sporra PostNords medarbetare att ta initiativ till egna, lokala aktiviteter med stöd av de uppskattade aktivitetsbidragen samt att informera om möjligheten till att söka bidrag för fritidsstudier.

Inspirera till en mer hållbar och sund livsstil

Ett annat område där vi nu intensifierar vårt arbete är inom hållbarhet. Under 2020 lanserades Klimatsmart, som genom aktiviteter och fritidserbjudanden syftar till öka kunskapen om hur de personliga valen kan minska negativ miljöpåverkan. Det handlar om att äta grönare, resa smartare, lära dig mer och leva enklare, vilket tar avstamp från FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling. Nästa steg, som sker under 2021, blir aktiviteter som arrangeras på arbetsplatserna för att öka insikten av betydelsen av den personliga insatsen för miljön. Varje vecka under det kommande året publiceras dessutom ett klimatsmart tips baserat på en hållbar fritid på postnordplus.com.

Verksamhetsområdet Wellness har sedan pandemins utbrott blivit allt viktigare kanal för att aktivera PostNords anställda. Grundutbudet för hälsa och välbefinnande är samlade på den digitala hälsoplattformen Wellness online, som är gratis för PostNord-anställda/-seniorer. Plattformen innehåller ett rikt utbud av träningstips, online-kurser, webinar, filmer, nyhetsbrev och wellnesstips som syftar till att främja en sundare livsstil. I slutet av 2020 lanserades Wellness-köket, en egen landningssida på postnordplus.com med tips på mat, recept och inspiration för både fest och vardag och för alla hushåll och plånböcker. Sidan innehåller även erbjudanden från partners, tävlingar och event. Under det kommande året planeras en rad aktiviteter kopplade till Wellness-köket med olika hälsoteman.

Pandemin ökar efterfrågan på semesterboende i Sverige

Svårigheten att resa utomlands har lett till en ökad efterfrågan på semesteraktiviteter i Sverige. Den växande Hemester/Svemester trenden gör att stiftelsen satsar på att erbjuda fler prisvärda boendepaket samt på att förlänga sommarsäsongen till slutet av september. Vi kommer bland annat erbjuda temaveckor samt paketering av boende med olika aktiviteter, som till exempel vandring, cykling, matlagning och löplopp. Vi följer noggrant utarbetade riktlinjer och rekommendationer för att möjliggöra en säker vistelse för våra gäster och personal.

För stiftelsens semesteranläggning Sälenhornet Resort planeras ytterligare renovering av de sista fyra storstugorna.

Framtid

Att nå ut till alla inom målgruppen är svårt, eftersom medarbetarna är spridda över hela landet. Under tider av social distansering är utmaningen ännu större. Men vår bedömning är att vår roll när det gäller att stärka sammanhållningen mellan PostNords anställda, främja en sund livsstil och skapa en positiv inställning till arbetsgivaren är viktigare än någonsin. Vi arbetar ständigt med att vässa och anpassa vårt utbud av aktiviteter. Det kommer vi att fortsätta med under 2021.
                
Välkommen att ta del av vår fortsatta resa!

Eva Kristiansson
Vd Personalstiftelsen PostNord Plus