VD-ord 2020

Fokus på gemenskap när vi tar steget in i nästa era

Det är mycket som har hänt inom PostNords fritidsverksamhet sedan beslutet för tio år sedan att samla så mycket som möjligt av aktiviteterna inom semester, idrott och kultur under samma tak. Syftet då var att vitalisera verksamheten och öka engagemanget bland dagens medarbetare inom PostNord. Sedan dess har både utbudet och semesteranläggningarna moderniserats, liksom sättet att marknadsföra dessa genom den nya webbplatsen. Nu är PostNord Plus redo att ta steget in i nästa era, där fokus ligger på att stärka gemenskapen bland medarbetarna med hjälp av fritidsverksamheten.

PostNord genomgår just nu en av de mest omvälvande förändringar som företaget har upplevt sedan den svenska posten bildades 1636. Förändringen drivs av att allt mer av både kommunikation och konsumtion sker via digitala kanaler, vilket bland annat innebär att vi skickar allt färre brev, men beställer allt fler varor online som sedan ska distribueras. Detta påverkar naturligtvis medarbetarna, vars arbetsuppgifter och rutiner förändras. Samtidigt riskerar de senaste årens mediastorm kring PostNord att påverka synen på företaget som arbetsgivare.

I det läget blir det allt viktigare att utveckla verktyg för att stärka gemenskapen och ytterst lojaliteten bland medarbetarna. Detta är en anledning till varför PostNord Plus fyller en allt viktigare funktion. Men det finns också många andra. Det är väl dokumenterat att fysiska aktiviteter, friluftsliv, rekreation, en sund livsstil och kulturell samvaro påverkar människor positivt, både fysiskt och psykiskt. Och välmående medarbetare både presterar och trivs bättre på sin arbetsplats.

Under det gångna året har vi på olika sätt uppmärksammat att det var tio år sedan som styrelsen för dåvarande Personalstiftelsen beslöt att samla så mycket som möjligt av fritidsverksamheten under samma tak i organisationen Personalstiftelsen PostNord Plus tidigare kallad Posten Fritid. En viktig anledning var de möjligheter som skapas genom en samordning av verksamheten av samtliga fritidsaktiviteter som ingår i de förmåner som PostNord erbjuder sina anställda; från sportevent till rabatterade hotellnätter, fjällveckor, Wellness webinar och teater. Men den kanske viktigaste anledningen var att engagemanget bland främst de yngre medarbetarna dalade.

Sedan dess har vi genomfört en rad åtgärder, dels för att göra erbjudandet mer relevant för dagens medarbetare, dels för att utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder för att kommunicera och interagera med medarbetarna. Resultatet är att många av de anställda inom koncernen har upptäckt verksamheten och idag utnyttjar de förmåner som erbjuds. 10-årsjubiléet uppmärksammandes under året bland annat genom att vi genomförde 10 tävlingar på 10 veckor, producerade en nostalgifilm, erbjöd en mängd olika sportwebinar med kända sportprofiler samt egenarrangerade event och aktiviteter.

Ständigt pågående förändringsarbete

Navet i PostNord Plus är den moderna webbplatsen som lanserades 2015, där medarbetarna snabbt och lätt via mobilen, surfplattan eller datorn kan ta del av både utbud och erbjudanden. Webbplatsen postnordplus.com har idag utvecklats till en social, tillgänglig och inspirerande plats för en aktiv fritid för de anställda, som kan nå hela utbudet via valfri digital enhet dygnet runt. Tillströmningen av nya konton på webbplatsen och flödet av besökare till webbplatsen är stort i förhållande till antalet anställda i PostNord. Varje år görs dessutom en omfattande satsning på intern marknadsföring samt på att vitalisera verksamheten genom bland annat närvaro i sociala kanaler, till exempel Facebook, Instagram och Vimeo. Stor vikt läggs vid att leverera ett innehåll som engagerar företagets anställda och driver trafik till webbplatsen. Ett annat led i den interna marknadsföringen är att anställda på stiftelsen reser runt i Sverige och varje år träffar närmare 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag.

Ny era, nya initiativ för att nå ännu fler

Nu tar vi nästa steg i utvecklingen av verksamheten. Under 2020 kommer fokus ligga på att stärka gemenskapen bland PostNords anställda genom att locka ännu fler deltagare till aktiviteterna. I praktiken innebär det att vi ska erbjuda fler gemensamma och breda events, inom till exempel idrott, kultur, wellness och semester, som attraherar medarbetare med olika typer av intressen och speglar mångfalden inom företaget inte minst den stora andelen yngre. Även det redaktionella materialet och bilderna på webbplatsen ska spegla gemenskap, sammanhållning och mångfald.

Ett annat viktigt inslag i den här satsningen är att inspirera och sporra medarbetarna att ta initiativ till egna, lokala aktiviteter med stöd av de uppskattade aktivitetsbidrag som har delats ut sedan 2014. Under 2019 fick fler än 100 arbetsplatser bidrag. Föreningen Postfolket, som tidigare har arrangerat en mängd kulturinriktade aktiviteter runt om i landet, upphör vid årsskiftet 2019/2020, vilket vi måste försöka kompensera genom andra satsningar, som till exempel aktivitetsbidrag.

Under året kommer vi också genom att analysera besökarnas beteende på webbplatsen arbeta med att säkerställa att webbplatsens fungerar väl tekniskt samt att innehållet är attraktivt. Dessutom görs en satsning på postnord.plus.com på mobilen, eftersom allt fler använder sig av mobilen för att besöka webbplatsen. Under 2019 ökade den andelen med 11 procent jämfört med året innan, till 53 procent. Vi kommer också att genomföra kampanjer för att öka antalet prenumeranter på vårt nyhetsbrev, som är ytterligare en effektiv kanal för att sprida information om aktiviteterna och kommunicera med medarbetarna.

Personalstiftelsen erbjuder unika rabatter och erbjudanden för de PostNord-anställda genom sina samarbetspartners och vi arbetar ständigt med att skapa ännu bättre erbjudanden. Vi utreder också möjligheten till utdelning av stipendier för fritidsstudier.

Vi satsar dessutom vidare i vårt wellnessprogram för att inspirera medarbetarna till en sundare livsstil genom hälsoplattformen Wellness Online.

Utveckling av semesteranläggningarna

Det ständigt pågående utvecklingsarbetet gäller också stiftelsens egna semesteranläggningar, som återfinns i attraktiva svenska semesterområden. Även detta innehav har under det senaste decenniet genomgått en rad förändringar och anpassningar till efterfrågan. I dag består det av 25 fjällstugor i Stöten i Sälenfjällen samt anläggningen Fjällhornet Resort i området Helags-Sylarna, som sedan 2017 drivs i framgångsrikt samarbete med Svenska Turistföreningen. Renovering av ytterligare fyra (4) storstugor för Sälenhornet Resort i Stöten till Storstuga Plus genomfördes under 2019. Fokus under det kommande året ligger på att ta fram nya, bra och prisvärda boendepaket på attraktiva resmål samt att nå nya och prioriterade målgrupper inom PostNord. Det är också att skapa högre beläggning på stiftelsens semesteranläggningar genom utökade samarbeten och kampanjer.

Sammanfattningsvis ser jag tillbaka på de gångna elva åren med stolthet över den utveckling och modernisering som stiftelsen har genomgått. Men jag inser samtidigt att den snabba förändring som både omvärlden och PostNord just nu upplever innebär att vi måste fortsätta att ständigt utvecklas om vi ska uppnå vårt mål att bidra till hälsa, trivsel och gemenskap bland de anställda samt stärka PostNords varumärke och attraktivitet som arbetsgivare.
                    
Välkommen att ta del av vår fortsatta resa!

Eva Kristiansson
Vd Personalstiftelsen PostNord Plus