VD-ord 2023

Mer aktiv fritid för ännu fler medarbetare

Eva Kristiansson, Vd Personalsftiftelsen PostNord PlusEn meningsfull fritid vid sidan av arbetet är avgörande för en bra balans i livet. Personalstiftelsen PostNord Plus uppgift är att erbjuda PostNords anställda ett brett utbud av attraktiva aktiviteter inom allt från semester till motion och kultur i syfte att stimulera dem att utnyttja sin lediga tid på ett sätt som ökar både deras fysiska och mentala hälsa. Denna unika och av många varmt uppskattade förmån vill vi nu att ännu fler anställda ska ta del av - inte minst de många nyanställda och unga inom PostNord. Därför satsar vi extra under det kommande året på att öka kännedomen om vårt utbud av aktiviteter och erbjudanden.

Vi vet att fysisk aktivitet är avgörande för människors välmående samt för att minska risken för en rad sjukdomar. Vi vet också det är viktigt med mental stimulans. Att erbjudas attraktiva aktiviteter inom båda dessa områden av sin arbetsgivare, tillsammans med sina arbetskamrater, bidrar dessutom till ökad trivsel och sammanhållning på arbetsplatsen samt ökad lojalitet mot arbetsgivaren.

Allt detta är viktiga anledningar bakom Personalstiftelsen PostNord Plus kontinuerliga arbete för att engagera medarbetarna i aktiviteter som bidrar till deras trivsel och hälsa. Sedan nylanseringen av verksamheten 2009 har vi tagit stora kliv framåt när det gäller att modernisera och bredda utbudet inom semester, idrott, kultur och wellness.

I takt med att PostNord får nya, unga medarbetare kommer vi under det kommande året att öka satsningen på att både informera om utbudet och att uppdatera det så att det passar ännu fler.

Digitala verktyg allt viktigare

Den planerade informationskampanjen består bland annat av presentationer samt att stiftelsens personal gör en roadtrip med besök på utvalda arbetsplatser för att informera om aktuella event och erbjudanden. Vi uppgraderar också vår viktigaste informationskanal, det vill säga webbplatsen postnordplus.com, där medarbetarna lätt och smidigt kan ta del av vårt utbud digitalt, dygnet runt. Det innebär bland annat att det blir både lättare att anmäla sig och betala via plattformen. Det innebär också att vi framtidssäkrar webbplatsen.

Vi fortsätter dessutom att fokusera på att öka antalet konton på webbplatsen och att få fler PostNord-anställda att prenumerera på våra nyhetsbrev. Detta kommer att ske genom riktade kampanjer samt ett redaktionellt innehåll och bildval som dels ökar kännedomen om vårt utbud av aktiviteter och erbjudanden, dels lockar till engagemang. Tanken är att innehållet ska spegla gemenskap och sammanhållning bland medarbetarna och på så sätt stärka PostNords arbetsgivarimage. Det skapar också stolthet bland de anställda.

Vi tar även fram en digital Årskrönika, spelar in ett antal webbtv-sändningar samt planerar digitala tidningar från våra större event under det kommande året. Parallellt fortsätter vi satsningen på att locka fler följare till våra konton på Facebook och Instagram.

En annan satsning inom det digitala området är att vi nu lanserar en helt ny kostnadsfri livsstilsapp med fokus på egenvård och hälsa i vardagen. Appen kommer att marknadsföras under det kommande året och baseras på innehållet i den digitala plattformen Wellness-Online. Syftet med tjänsten är att inspirera de anställda till ett hälsosamt liv genom både träning, mentala övningar och bra kost. Recepten återfinns även på en egen sid på vår webbplats och kommer under 2023 dessutom att ges ut i bokform. Inspirerande webinar kopplade till boken och Wellness-köket planeras under året.

Motion och rekreation i fokus

En viktig del av stiftelsens utbud är prisvärda och attraktiva semestererbjudanden riktade till anställda och seniorer. Personalstiftelsen har avtal med många olika typer av samarbetspartners för att kunna erbjuda semester i fjällen, vid kusten, i storstäder, utomlands samt träningsresor.

Stiftelsens egna semesteranläggningar, som ligger i attraktiva fjällområden som Sälenfjällen och Helags-Sylarna, kan bokas online. Under 2022 slutfördes det stora renoveringsprojektet av tre storstugor i Sälenhornet Resort till Storstuga Plus. Samtidigt fortsätter vi det kontinuerliga underhållet av anläggningarna. Årets enskilt största marknadsaktiviteter - ”Sommardrömmar” och ”Vinterdrömmar” - är kampanjer där partnererbjudanden, erbjudanden från stiftelsens semesteranläggningar och tävlingar exponeras under en viss period. Dessa kommer också att spela en viktig roll under året när det gäller att nå nya målgrupper. Vi planerar dessutom att genomföra semesteraktiviteterna ”Skidhelg Sälenhornet Resort” och ”Vandringshelg Fjällhornet Resort” under 2023 för att öka kännedomen om stiftelsens egna anläggningar.

I idrotts- och motionsutbudet ingår en rad olika typer av event samt startplatser till lopp och biljetter till olika idrottsevenemang. Årets största satsning inom området är kampanjen ”Kom igång”, som också spelar en viktig roll när det gäller att nå nya medarbetare. Inom kulturområdet är ”Kulturmånaden”, som genomförs varje höst, är ett bra sätt att väcka de anställdas nyfikenhet på olika typer av kultur genom att bland annat erbjuda förmånliga biljetter och att arrangera tävlingar. Även där spelar partners en viktig roll.  

Klimatsmartare kunskap

Stiftelsen har intensifierat arbetet inom hållbarhet under de senaste åren. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin, vilka alla tre är viktiga för vår verksamhet. När det gäller social hållbarhet handlar det för stiftelsen om att skapa aktiviteter där människor trivs och kan uppleva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Sedan 2020 arbetar vi med konceptet ”Klimatsmart - ett hållbarhetsarbete”, som handlar om att genom aktiviteter och fritidserbjudanden öka kunskapen om hur de personliga valen kan minska den negativa miljöpåverkan. Inom områdena ”lev enklare, ät grönare, res smartare och lär dig mer” – erbjuder stiftelsen aktiviteter och kunskap som bidrar till en bättre miljö och ökad hållbarhet. Under 2023 kommer vi fortsätta att marknadsföra de drygt 90 klimatsmarta tips som vi har tagit fram under de senaste åren i olika sammanhang. Under vår kampanjmånad ”Klimatsmart” fokuserar vi på hållbara aktiviteter, erbjudanden och tävlingar, som till exempel den digitala utmaningen PostNord-kampen, Klädbytardagen och Sthlm Bike - en cykelupplevelse för alla. Vi arbetar dessutom aktivt med att välja leverantörer och samarbetspartners som i sin tur arbetar för en hållbar miljö.

Etablerar en hälsokultur

Stiftelsen spelar en viktig roll när det gäller att etablera en hälsokultur inom PostNord och att göra det till en attraktiv arbetsplats. Det gynnar varje enskild anställd. Det gynnar också PostNords möjligheter att behålla duktiga medarbetare samt att rekrytera nya. Det här är, med andra ord, Employer branding i sin finaste form.

Vårt arbete med att få ännu fler anställda att ta del av den här unika förmånen kommer att intensifieras under 2023. Samtidigt fortsätter vi att vässa utbudet. Ett viktigt redskap i detta arbete blir den planerade medarbetarundersökningen, som ska ligga till grund för Personalstiftelsens fortsatta arbete. Den ska också bidra med värdefulla insikter för den kommande affärsplanen för 2024-2026.

Välkommen att ta del av vår fortsatta resa!

Eva Kristiansson
Vd Personalstiftelsen PostNord Plus