VD-ord 2019

Tio år av ständig och positiv utveckling

Aktiviteter som bidrar till de anställdas välmående och hälsa. Som skapar en positiv inställning till arbetsgivaren och varumärket. Som stärker företagskulturen. Vikten av satsningen på attraktiva fritidsaktiviteter och förmånliga erbjudanden till PostNords medarbetare kan knappast överskattas. Sedan Personalstiftelsen fick sitt nya uppdrag för tio år sedan har PostNord Plus utvecklats till en väl fungerande organisation med fokus på att kontinuerligt utveckla och anpassa sitt utbud för att möta målgruppens önskningar och behov. Det här är ett arbete som blir ännu viktigare i en koncern som genomgår en omfattande förändringsprocess.

För omkring tio år sedan fattade styrelsen för dåvarande Personalstiftelsen beslut om att samla så mycket som möjligt av fritidsverksamheten under samma tak i den nya organisationen Personalstiftelsen PostNord Plus – tidigare kallad Posten Fritid. En viktig anledning var de möjligheter som skapas genom en samordning av samtliga fritidsverksamheter som ingår i de förmåner som PostNord erbjuder sina anställda. Dessa omfattar ett brett utbud av aktiviteter inom semester, idrott, kultur och wellness. De sträcker sig från PostNords sponsrade cykellopp samt biljetter till fotboll och konserter till rabatterade hotellnätter och fjällveckor.

Ytterligare en anledning till omstruktureringen var det då sviktande engagemanget, främst bland de yngre medarbetarna, vars kännedom om fritidsaktiviteterna var förhållandevis låg. Det här krävde en modernisering av både utbudet och det sätt erbjudandet presenteras på.

Webben viktigt verktyg
Ett viktigt led i uppdateringen av verksamheten var lanseringen av en ny portal 2015, där medarbetarna snabbt och lätt via mobilen, surfplattan eller datorn kan ta del av utbud och erbjudanden. Ett kvitto på att portalen är uppskattad är att antalet besök ständigt har ökat sedan lanseringen och att antalet registrerade konton fortsätter att öka varje vecka. Dessutom att webbplatsen fungerar som tänkt i olika enheter. En ny och uppskattad sida är ”Stories”, där de anställda medverkar med berättelser och bilder från olika aktiviteter och event inom ramen för stiftelsens verksamhet. Andra inslag är våra webbaserade tv-sändningar, som är ett effektivt sätt att nå ut till många medarbetare samtidigt, samt våra webbinerier med hälsofokus.

För att i framtiden kunna vässa vårt erbjudande ytterligare är målet att skapa oss en ännu bättre bild av vad som lockar medarbetarna mest.

Ökad satsning på att nå målgruppen
Att nå ut till alla inom målgruppen är svårt, eftersom medarbetarna är spridda över hela landet. Det pågår dessutom en mängd förändringar och processer inom koncernen PostNord AB, vilket får effekt på engagemanget från chefer, ledare och anställda. Det innebär också att organisationerna förändras och att en del nyckelpersoner byter arbetsområden, vilket i sin tur påverkar Personalstiftelsens inarbetade kontaktnät. Detta i sin tur leder till färre förfrågningar för presentationer av verksamheten till de anställda samt svårigheter att nå ut till alla nyanställda, inte minst den yngre målgruppen. I syfte att överbrygga dessa svårigheter planerar vi att under 2019 fortsätta vår intensiva satsning på arbetsplatsbesök runt om i landet, där vi träffar brevbärare, chaufförer och terminalarbetare för att informera om vår verksamhet.

Aktivitetsbidrag och rabatterade erbjudanden
Vi arbetar ständigt med att vässa och anpassa vårt utbud av aktiviteter. I organisationen ingår bland annat stiftelsens egna semesteranläggningar och PostNords Fritidsföreningar – som till exempel Postens Idrottsförbund, Föreningen Postfolket och konstklubbar. Personalstiftelsen fungerar som en paraplyorganisation och ett skyltfönster för bland annat föreningsaktiviteter och föreningsinformation. Föreningarna erbjuds sidor på webbplatsen postnordplus.com och tilldelas aktivitetsbidrag för sin verksamhet. Stiftelsen hjälper föreningarna med bland annat marknadsföring av föreningarnas aktiviteter och medlemskap. Under de senaste åren har Personalstiftelsen haft möjlighet att dela ut aktivitetsbidrag direkt till PostNords svenska arbetsplatser. Intresset för dessa fortsätter att öka, vilket är en glädjande utveckling.

Dessutom förhandlar Personalstiftelsen fram förmånliga rabatter och erbjudanden för de PostNord-anställda genom sina samarbetspartner, vilket är en unik anställningsförmån. Under det gångna året lyckades vi förlänga samarbetet med Scandic Hotels, vars rabatterade hotellnätter är mycket uppskattade.

Semestererbjudanden på stiftelsens anläggningar
Utvecklingsarbetet gäller också stiftelsens två egna semesteranläggningar, som ligger i attraktiva svenska semesterområden; i Stöten i Sälenfjällen och i fjällområdet Helags-Sylarna. Båda är väl fungerande semesteranläggningar som besöks av PostNord-anställda/-seniorer under semestertider och som även hyrs ut till externa gäster samt STF-medlemmar (Svenska Turistföreningen). Under det gångna året såldes fyra parstugor i Stöten, samtidigt som sex parstugor byggdes om till tre Storstuga Plus för Sälenhornet Resort med det nya konceptet ”uppbäddat och klart”. Under 2019 satsar vi på att rusta upp ytterligare storstugor inom anläggningen.

Avyttringen av vissa tidigare ägda anläggningar har gett stiftelsen möjlighet att bredda och anpassa utbudet med mer alternativ som attraherar fler. Fokus under det kommande året ligger på att ta fram nya, bra och prisvärda boendepaket i syfte att skapa ännu högre beläggning på stiftelsens semesteranläggningar. Det är också att nå nya målgrupper inom PostNord.

Sammanfattningsvis har de senaste tio årens arbete har gett Personalstiftelsen nyttiga erfarenheter som kan bidra till att utveckla verksamheten ytterligare, som när det gäller intresset för sociala kanaler, nya tjänster och samarbeten samt egna aktiviteter och event.

Välkommen att ta del av vår fortsatta resa!

 Eva Kristiansson
VD Personalstiftelsen PostNord Plus