VD-ord 2022

Nöjda medarbetare presterar bättre

Eva Kristiansson, Vd Personalsftiftelsen PostNord PlusI takt med att arbetsliv och privatliv flutit samman under pandemin har även insikten ökat om vikten av balans mellan arbetsliv och fritid. Personalstiftelsen PostNord Plus verksamhet går ut på att stimulera PostNords medarbetare till meningsfulla fritidsaktiviteter – både fysiska och mentala – som bidrar till just en sådan balans. Vi erbjuder aktiviteter som ökar medarbetarnas välbefinnande. Som stärker lojaliteten mot arbetsgivaren och som bidrar till en positiv företagskultur. Målet för det kommande året är att sporra medarbetarna att engagera sig ännu mer i dessa. Under det gångna året har vi lärt oss att utnyttja även digitala sätt att göra detta på. 

En välmående medarbetare presterar bättre, är gladare, friskare – och stannar gärna kvar på sin arbetsplats. Detta bevisas i många undersökningar. Därför arbetar Personalstiftelsen PostNord Plus kontinuerligt för att engagera fler medarbetare i aktiviteter som bidrar till de anställdas trivsel och hälsa. Sedan nylanseringen av verksamheten 2009 har vi tagit stora kliv framåt när det gäller att modernisera och bredda utbudet inom semester, idrott, kultur och wellness. Och när våra möjligheter att träffas fysiskt begränsats under pandemin har vi fått hitta nya, innovativa lösningar för att kunna genomföra våra ambitiösa satsningar för att öka medarbetarnas välmående, även under utmanande tider. Vi har erbjudit allt från digitala promenader och löparlopp till kulturevents samt webinar för en hälsosam livsstil och aktiv fritid.

Under det kommande året planerar vi att utöka utbudet av både fysiska och digitala aktiviteter. Målet är att attrahera ännu fler medarbetare. Det övergripandet syftet att öka både det personliga välbefinnandet och lojaliteten mot PostNord som arbetsgivare.

Öka kommunikationen kring aktiviteterna

Navet i vår verksamhet är webbplatsen, postnordplus.com, där medarbetarna snabbt och lätt via mobilen, surfplattan eller datorn kan ta del av både utbud och erbjudanden dygnet runt. På webbplatsen återfinns erbjudanden, artiklar, tävlingar, aktiviteter och event, möjligheter att boka boende, Wellness-köket, hållbarhetssatsningen Klimatsmart och mycket mer.

Under 2022 kommer fokus ligga på att öka antalet konton på plattformen. Detta ska ske genom riktade kampanjer. När det gäller det redaktionella innehållet och bildvalet vill vi spegla gemenskap och sammanhållning bland PostNords medarbetare. Att visa upp det som medarbetarna gör tillsammans skapar stolthet bland de anställda. Under 2021 vidareutvecklade vi detta arbete genom att ta fram en digital Årskrönika, som summerar det gångna året. För 2022 planerar vi även att ta fram digitala tidningar från våra större event, som skidhelgen och stiftelsens road-trip.

Vi kommer även att genomföra kampanjer för att öka antalet prenumeranter på våra nyhetsbrev, vilket är ytterligare en effektiv kanal för att sprida information om aktiviteterna och kommunicera med medarbetarna. Andra viktiga sätt för oss att marknadsföra aktiviteterna är att synas på PostNords interna kanaler, till exempel intranätet, på medarbetarnas lönespecifikation och på förmånsportalen. Varje år har jag och mina medarbetare som mål att träffa närmare 3 000 anställda i samband med aktiviteter, event och föredrag för att informera om det rika utbudet som finns på postnordplus.com.

Fysiska och digitala aktiviteter temat för 2022

Som effekt av att vi nu öppnar upp samhället igen ökar också behovet av att mötas fysiskt på ett sätt som vi inte har kunnat göra under pandemin. Det ökar också våra möjligheter att återigen öppna upp för fysiska aktiviteter som gemensamma skid- och löparlopp. Vi kommer förhoppningsvis också kunna gå på både idrottsevent och kulturarrangemang. Samtidigt har en lärdom från pandemin varit att även digitala aktiviteter uppskattas och dessutom innebär att många fler kan delta, oavsett var de befinner sig geografiskt.

Ett annat viktigt område inom stiftelsens utbud är semester och rekreation, där uppsvinget för att semestra på hemmaplan i och med pandemin innebar ett kraftigt uppsving av efterfrågan på våra semesteraktiviteter. Vi har avtal med många olika samarbetspartners för semester i fjällen, vid kusten och i storstäder – men vi har även alternativ utomlands samt träningsresor. Vi söker ständigt efter nya partners som kan erbjuda PostNords medarbetare attraktiva erbjudanden och aktiviteter. Stiftelsens egna semesteranläggningar ligger i attraktiva fjällområden, som Sälenfjällen och Helags-Sylarna. Arbetet med att modernisera och anpassa anläggningarna efter nya behov pågår kontinuerligt, däribland renovering av tre fjällstugor i Stöten. Det är också ett viktigt sätt att säkerställa att de behåller sin attraktionskraft även när gränserna öppnas. De enskilt största marknadsaktiviteterna som planeras för 2022 inom området är ”Sommardrömmar” och ”Vinterdrömmar” med kampanjer där partnererbjudanden, erbjudanden från stiftelsens semesteranläggningar och tävlingar exponeras under en viss period. Erbjudanden för en trygg och säker semester på stiftelsens anläggningar kommer fortsatt att spela en betydelsefull roll.  

Sedan många år är wellness ett av stiftelsens verksamhetsområden. I utbudet ingår bland annat träningstips, recept och andra wellnesstips. Tjänsten, som främst erbjuds via den digitala plattformen Wellness online, syftar till att engagera de anställda till att fokusera på sin egen hälsa och välbefinnande. Hälsoplattformen uppgraderades under 2021 och för 2022 finns erbjudanden och aktiviteter inplanerade som ska driva trafik till hälsoplattformen.

Bidra till hållbarhet och en sund livsstil

Vi har intensifierat vårt arbete inom hållbarhet under de senaste åren. Hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin, vilka alla tre är viktiga för vår verksamhet. När det gäller social hållbarhet handlar det för stiftelsen om att skapa aktiviteter där människor trivs och kan uppleva ett gott liv, där de grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och det finns goda förutsättningar att ta hand om sin hälsa.

Under 2020 lanserades Klimatsmart, som genom aktiviteter och fritidserbjudanden syftar till att öka kunskapen om hur de personliga valen kan minska en negativ miljöpåverkan. Det handlar bland annat om att leva enklare, äta grönare och resa smartare. Aktiviteter arrangeras på arbetsplatserna inom ramen för projektet för att öka insikten av betydelsen av den personliga insatsen för miljön. Varje vecka publiceras dessutom ett klimatsmart tips baserat på en hållbar fritid på postnordplus.com. Under 2022 kommer vi att använda de drygt 90 klimatsmarta tips som vi hittills samlat ihop i olika sammanhang. Vi planerar också en klimatsmart månad, där vi fokuserar på klimatsmarta aktiviteter, erbjudanden och tävlingar. Vi arbetar aktivt med att välja leverantörer och samarbetspartners som i sin tur arbetar för en hållbar miljö.

Framtid

Vi arbetar ständigt med att vässa och anpassa vårt utbud av aktiviteter så att det inte bara är relevant idag – utan även i morgon. Det kommer vi att fortsätta med under 2022.

Jag är övertygad om att vår roll när det gäller att stärka sammanhållningen mellan PostNords anställda, främja en sund livsstil med balans i livet och att skapa en positiv inställning till arbetsgivaren är viktigare än någonsin. Aktiviteter som uppfattas som roliga och attraktiva är Employer branding i sin finaste form.
             
Välkommen att ta del av vår fortsatta resa!

Eva Kristiansson
Vd Personalstiftelsen PostNord Plus