Veckans klimatsmarta tips (v.15)

Välj miljöanpassad målarfärg.

Överbliven färg (även ekologisk), färgrester samt använda penslar, rollers och tråg lämnas in på återvinningscentral. All färg är farligt avfall, miljömärkt färg är bara lite mindre farlig.

Målarfärg ska lämnas in på miljöstation, till farligt avfall-bilen eller till en återvinningscentral och får aldrig spolas ned i avloppet.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.