Veckans klimatsmarta tips (v.19)

Om du verkligen behöver en egen bil, köp i första hand ett begagnat fordon. Annars en miljöbil såsom elbil eller biogasbil.

Ett begagnat, bränslesnålt fordon kan ha en mindre klimatpåverkan än ett nytt fordon - tillverkning av fordon utgör upp till 30% av ett fordons klimatpåverkan.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.