Veckans klimatsmarta tips (v.24)

Stäng av datorn och skärmen vid slutet av arbetsdagen, försätt den inte bara i stand-by läge.

Även stand-by läge drar el, över en helg kan din dator och skärm dra upp till 300 Wh el i standby-läge.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.