Veckans klimatsmarta tips (v.29)

Minska din köttkonsumtion för att minska utsläppen av växthusgaser, vattenanvändning och naturresurser.

Om du behöver äta kött, köp vilt eller ekologiskt eller svenskt naturbeteskött, och ta en mindre köttbit på tallriken och mer grönsaker istället.

Kött och animaliska produkter står ensamma för 80% av matens växthusgasutsläpp, men ger bara 17% av den näring vi får i oss i ett globalt perspektiv. 

Djurhållning för köttproduktion är en av våra största klimatbovar och står för 18% av mänsklighetens växthusgasutsläpp. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut.

Djurhållningen tar 26% av jordens isfria landområden, 33% av all odlingsmark, och 70% av all jordbruksmark.

Djurhållnigen står för 90% av skövlingen i Amazonas, 30% av all vildmarksskövling, och 50% av antibiotikaanvändningen. (SMMI) Markanvändningen av boskap tar upp 83% av jordbruksmarken globalt, men animaliska produkter ger oss bara 18% av våra kalorier. (Guardian, baserat på Poore et al, 2018)

Jordbruk står för 70% av den globala färskvattenanvändningen. (OECD 2010 läst i FAO 2019)

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.