Veckans klimatsmarta tips (v.31)

Installera solceller på taket för att öka självförsörjningen och bidra till omställningen till ett 100% förnybart elsystem.

Visste du att Sverige har ett mål om ett 100% förnybart elsystem år 2040? Du kan bidra till att uppnå det.

Om du inte äger ett eget hus – prata med hyresvärden eller fastighetsägaren och samla några grannar som också är positiva till egenproducerad el. Även om det finns inte så mycket solenergi på vintern så är det tillräckligt bra i Sverige sett över hela året – kallare temperaturer ökar verkningsgraden på solcellerna!

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.