Veckans klimatsmarta tips (v.32)

Släck lampan om du lämnar ett rum, även om det är för en kort stund, så minskar du din elkonsumtion! Dagens moderna lampor drar ingen extra el när de tänds eller släcks.

Om du vill ha stämningsfull belysning under de mörka vintermånaderna, och använder glödlampor för den belysningen, använd en timer så att lampan bara är på under vissa timmar.

Har du moderna led-lampor så lönar det sig inte alltid med en timer, eftersom lamporna drar väldigt lite el. Timern kan öka energianvändningen eftersom den drar el i standby.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.