Veckans klimatsmarta tips (v.33)

Använd miljömärkta produkter hemma och på arbetsplatsen, såsom papper, tvål, diskmedel och rengöringsmedel med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval, alternativt Svanen.

Det är viktigt att välja miljömärkningar som är framtagna av en oberoende part, så kallade tredjepartsmärkningar. Bra Miljöval, EU Ecolabel eller Svanen är exempel på sådana märkningar. Svanen-märkta produkter får t ex inte innehålla tensider som orsakar skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.