Veckans klimatsmarta tips (v.40)

Panta mera! Se till att alltid återvinna burkar och PET-flaskor.

Plasten i en förpackning kan återvinnas många gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning desto bättre för miljön.

Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka 84 000 blomkrukor. Ett kilo materialåtervunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.