Veckans klimatsmarta tips (v.41)

Upptäck mer vegetarisk och vegansk mat genom att införa minst en eller två vegodagar per vecka.

Kött och animaliska produkter står ensamma för 80 % av matens växthusgasutsläpp, men ger bara 17 % av den näring vi får i oss i ett globalt perspektiv.

Djurhållning för köttproduktion är en av våra största klimatbovar och står för 18 % av mänsklighetens växthusgasutsläpp. Det är mer än dubbelt så mycket som alla bilar släpper ut. 

Djurhållningen tar 26 % av jordens isfria landområden, 33 % av all odlingsmark, och 70 % av all jordbruksmark.

Djurhållningen står för 90 % av skövlingen i Amazonas, 30 % av all vildmarksskövling, och 50 % av antibiotikaanvändningen. (SMMI) Markanvändningen av boskap tar upp 83 % av jordbruksmarken globalt, men animaliska produkter ger oss bara 18 % av våra kalorier. (Guardian, baserat på Poore et al, 2018)

Jordbruk står för 70 % av den globala färskvattenanvändningen. (OECD 2010 läst i FAO 2019)

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.