Veckans klimatsmarta tips (v.43)

Minska matsvinnet genom att inte ta mer än det du kommer äta. Planera matinköpen, gör matlådor av matresterna och lita mer på dina sinnen än bäst-före-datumet.

Hushållen är ansvariga för den största delen av matsvinnet, 97 kilo per person och år i Sverige. Varje kilo mat som inte slängs minskar övergödning, användning av bekämpningsmedel och vattenförbrukning.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.