Veckans klimatsmarta tips (v.44)

Köp ekologiskt odlad mat, särskilt bananer, kaffe, kakao/choklad och te som inte besprutas mycket.

Hushållen är ansvariga för den största delen av matsvinnet, 97 kilo per person och år i Sverige. Varje kilo mat som inte slängs minskar övergödning, användning av bekämpningsmedel och vattenförbrukning.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.