Veckans klimatsmarta tips (v.46)

Placera dina pensionspengar i hållbara fonder.

Att investera i hållbara fonder är en viktig del i att minska klimatavtrycket. Hållbara fonder och ansvarsfulla investeringar handlar om att verka för att företag bakom de värdepapper fonden investerar i tar hänsyn till hållbarhet, och redovisar sitt arbete för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Som premiepensionssparare kan du söka fram fonder som undviker att investera i produkter och tjänster som vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen, uran och/eller genetiskt modifierade organismer.

För att få mer information om respektive fond och vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen kan du klicka på fonden och läsa fondfaktabladet som varje fond har. Du kan bland annat se vilka metoder fonden använder sig av för att välja in respektive välja bort investeringar. Det innehåller också information kring fondförvaltarens påverkansarbete och uppföljning av hållbarhetsarbetet.

För att göra det lättare för fondsparare att välja en miljöinriktad fond har flera aktörer tagit fram egna betygssystem, plattformar och märkningar, såsom Hållbarhetsprofilen.se, Fondkollen.se, Morningstar Sustainability Rating, Sparahållbart.se och Svanenmärkta fonder.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.