Veckans klimatsmarta tips (v.48)

Om du måste ta bilen, använd inte dubbade vinterdäck i onödan och se till att däcken har tillräckligt högt tryck.

Undvik dubbdäck för att dubbarna sliter loss partiklar från vägytan, vilket gör att partikelhalten i luften ökar, vilket är ett stort hälsoproblem i städer.

Dessutom är bullret från dubbdäck är ca 25 procent högre än bullret från odubbade vinterdäck. Buller kan bl.a. medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

För lite luft i däcken gör att bilen drar mer bränsle, vilket ökar klimatutsläppen och det förkortar dessutom däckets livslängd. Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent, och livslängden förkortas med en femtedel. Kontrollera lufttrycket i däcken helst varje månad – den gamla tumregeln 2 kg (bar) är ofta ett för litet tryck. Ha ett 10-15 procent högre tryck (dvs. +0,2-0,5 bar) än det som rekommenderas i instruktionsboken och se värdet i instruktionsboken som minimitryck. Öka lufttrycket när du har mycket last eller flera passagerare.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.