Veckans klimatsmarta tips (v.50)

Undvik palmolja i olika livsmedel och kosmetikaprodukter.

Palmolja är en produkt vi ofta konsumerar utan att vara medvetna om det. Oljan ingår framför allt i margarin och industriprocessade livsmedel av olika slag. På innehållsförteckningen står den oftast upptagen som ”vegetabiliskt fett”.

Vid sidan av boskapsuppfödning för kött är produktionen av palmolja en av de riktigt stora bovarna i matindustrin vad gäller regnskogsskövling och växthusgasutsläpp.

Delar av regnskogen som huggs ner för att odla oljepalmer växter på torvmark, där växtdelar bevarats i syrefattig miljö under vatten i många tusen år. När skogen ska förvandlas till oljepalmsplantager dikas torvmarken ut. Det gör att växtdelarna, torven, kommer i kontakt med luftens syre och snabbt bryts ner. Nedbrytningen ger upphov till enorma utsläpp av koldioxid till atmosfären. Avskogningen och torrläggningen av marker gör att torvbränder som anläggs för att skapa odlingsmark är svåra att kontrollera. Det innebär också att icke-anlagda bränder startar i en mycket större utsträckning än innan marken dikades ut.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.