Veckans klimatsmarta tips (v.51)

Lämna tillbaka gamla och överblivna mediciner på apoteket eller där du kan hämta ut receptbelagda läkemedel.


Läkemedlen är kemiskt stabila och avloppsreningsverken är inte byggda för att kunna ta emot läkemedlen. Läkemedelsresterna passerar därför reningsverken och följer med det utgående vattnet, utan att halterna minskas eller att deras egenskaper förändras i särskilt hög grad.

Läkemedel som kommer ut i naturen påverkar fiskar och vattenlevande djur redan vid mycket låga halter. Antibiotika i miljön kan leda till att antibiotikaresistenta (motståndskraftiga) bakteriestammar utvecklas. Dessa kan sedan spridas till sjukdomsalstrande bakterier som blir svåra att bekämpa.

Hormoner hämmar fortplantningen hos vattenlevande organismer som fisk och musslor. I övrigt vet vi mycket lite om hur de ämnen som ingår i läkemedlen påverkar människor, växter och djur via mark och vatten i miljön, så vi behöver undvika att släppa ut sådana i så stor mån som möjligt.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.