Spin of Hope

Femte gången gillt för Postterminalen i Årsta!

Nu har vi från Postterminalen i Årsta genomfört Spin of Hope för 5 gången. Det var som vanligt en svettig prestation. Men när man tänker på vilka man gör det för, så var det lätt.

Vi räknar med att göra om det nästa år.

Rolf Andersson
Postterminalen Årsta