Tuff jakt på mynt och stenar

Ledningsgruppen Dag Rosersberg ägnade en lördag i maj åt teambilding och skattjakt. Vi löste gåtor och letade efter skatter i centrala Uppsala.

Lekledaren/fångväktaren berättade spelreglerna och sedan kedjade de fast oss tävlande i varandra runt anklarna.

Tanken med skattjakten var att ta vi skulle ta oss sig ur kedjorna och att hitta så många skatter som möjligt i centrala Uppsala. (cirka 30 skattkistor fanns utplacerade)

Skattkistorna innehöll mynt, värdefulla stenar och ledtrådar till nästa skatt. Man kunde när som helt återvända till lekledaren/fångväktaren för att ”köpa/muta" sig fri från kedjorna eller nya ledtrådar till skatterna.

Vi fick en påse med värdefulla stenar och mynt samt en skattkarta till att börja med för att hitta den första skattkistan. Efter att vi hittat den, återvände vi till fångväktaren för att köpa oss fria från kedjorna. Sedan kunde vi hitta ytterligare 7 skattkistor under de 90 minuter som leken pågick.

Slutligen så fick alla lag räkna ihop hur många mynt man hade fått ihop och sälja sina värdefull stenar till fångväktaren. Det lag som hade flest mynt vann.
 
Tack PostNord Plus för bidraget! Vi hade en kanondag!

Robert Balatoni
Ledningsgruppen Dag, Rosersberg