Veckans klimatsmarta tips (v.21)

Om du behöver äta fisk, välj sådan som är märkt med Krav eller MSC.

Genom att välja sjömat med MSC-märket bidrar du till certifierat hållbart fiske, vilket betyder att både fiskar och deras livsmiljöer är välmående och att människorna som är beroende av fiske kan känna sig trygga.

Ett yrkesfiske certifierat med den blå fisken granskas av oberoende forskare och marina experter. De följer MSC's standard för hållbart och spårbart fiske. Kontroller genomförs årligen. Dina köp av MSC-märkt sjömat bidrar till att fler yrkesfisken arbetar hållbart och att fler butiker och restauranger ökar sitt utbud av hållbara varor.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.