Veckans klimatsmarta tips (v.23)

Köp inga piratkopior.

Produkter som är piratkopior har högre risk att vara miljöfarliga, tillverkade utan hänsyn till miljön och av barn. Stora, globala och mer kända företag, är mer måna om sitt rykte, blir oftare granskade av miljöorganisationer och vill inte bli stämplade som miljöbovar, så de tar oftare mer miljöhänsyn av mindre kända företag som gör piratkopior.

Man kan kräva etiska koder, minimilöner, rimliga arbetsförhållanden och mer miljövänlig produktion av större och mer kända företag.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.