Veckans klimatsmarta tips (v.24)

Överväg att gå med i en bilpool, hyra en tillräckligt stor bil eller prova samåkning istället för att äga en egen bil.

Transporter svarar för nästan 30 procent av alla koldioxidutsläpp inom EU. Av detta kommer 72 procent från vägtransporter. Genom att samåka kan den totala färdsträckan minskas och därmed även växthusgasutsläppen.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.