Veckans klimatsmarta tips (v.37)

Ställ en sophink i badrummet där du slänger skräp som inte hör hemma i toaletten.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det påverka vårt vatten på ett allvarligt sätt. Reningsverken kan till exempel inte rena bort alla kemiska ämnen, därför hamnar en del av dessa ämnen i våra vattendrag och sjöar.

Bara det som kommer från kroppen och toalettpapper får spolas ner i toan.

Veckans klimattips presenteras av Nordic Productions och South Pole Sweden AB.