PIF 2021

Vad händer med arrangemangen i höst?

Det är en oviss tid med Covid-19. Vaccineringen pågår för fullt och vi hoppas naturligtvis att läget skall stabilisera sig när större delen av befolkningen fått minst en dos. 

För att komma vidare så läggs inbjudningarna till Postmilen, PM Boule och Posttrampet ut under början av maj. Ni kommer att kunna anmäla er och boka hotellrum men ni skall inte betala in startavgifter/Kamratmiddag eller boka resor förrän det kommer klartecken från PIF! Styrelsen kommer att ta ett beslut om vad som skall hända med dessa tre grenar senast sista juni. Vi återkommer till Golf och Padel.