Bowling/Bangolf 2020

Bollklassiker utan boule är som kaffe utan grädde

På grund av pandemin kunde vi inte anordna Boule och det gjorde att Bollklassikern 2020 inte gick att genomföra helt ut. För att stimulera deltagande i de lokala arrangemangen så har vi lottat ut 20 gåvokort bland de närmare åttio som deltagit i både bowling och bangolf. Gåvokorten är utskickade till föreningarna.

För övrigt är det betydligt lättare att lotta numera när det finns digitala slumpgeneratorer. Förut satt man och skrev nummer på lappar och la i en korg och sedan försökte man få någon opartisk att dra, oftast ett oskyldigt barn. 

Totalt var det 114 bowlare i 10 föreningar och 146 bangolfare i 13 föreningar som deltog. Det hade säkert blivit fler men bowling var inte heller så lätt att genomföra eftersom bowlinghallarna på många orter fick stänga.

Nu blickar vi fram mot hösten och hoppas att vi kan återgå till ett lite normalare föreningsliv. Hemmaplan fungerar naturligtvis men ni som gillar att träffas kan söka er till våra centrala arrangemang. Skall ni ta bollklassikern så är i alla fall boule i Söderhamn obligatoriskt.  

Centrala grenar i Bollklassiker 2021