Postens Driftvärnsveteraner

Postens Driftvärnsveteran och kamratförening i Malmö bildades i november 1991. Föreningen har till syfte att främja samhörigheten emellan driftvärnsveteraner ur fd. Postens driftvärn samt kamrater som jobbar vidare i Posten och intressera medlemmar för att bistå övriga driftvärn.

Föreningen genomför årligen vår- och höstaktiviteter samt årsmöte/styrelsemöten. Samtliga Veteraner och kamrater ur fd. Postens driftvärn, samt anhörig, äger rätt att vara medlem. Idag består föreningen av 72 personer, varav 16 PostNord-anställda och 56 pensionärer. Medlemsavgiften är 100 kr. 

Postens Driftvärnsveteran och kamratförening i Malmö är en helt fristående förening, och har ingen koppling till PKK som är Postens kamratklubb (PIF) i Malmö som har en egen skyttesektion.

För frågor och att bli medlem kontakta
Ordförande Ingvar Grönberg
Tel: 0735-970-568 mail ingvar.gronberg@telia.com