Träffa Widar Georgsson

Vi har träffat Widar Georgsson, ordförande för Posten Seniorerna och bad honom berätta lite om sig själv och sin bakgrund, varför man ska bli medlem i Posten Seniorerna.

Kan du berätta lite vad du gjort inom Posten/PostNord?

- Jag började som brevbärare i Sundbyberg i maj 1962, innan dess hade jag gått en postiljonsutbildning på 3 veckor i Östersund, berättar Widar.

- Sedan fortsatte jag min karriär som chaufför i Sundbyberg och Solna några år innan det blev postexpeditörsutbildning och arbete som postkassör och postmästare på mindre postkontor några år.

- Jag gick den administrativa grundutbildningen, AG 73. Den gav mig nya möjligheter att arbeta inom administrationen på olika nivåer, framförallt inom de lokala postområdena. Den utbildningen var en del av alla de möjligheter som har erbjudits inom Posten.

- Jag arbetade som sektionsordförande för Posttjänstemännens Förening inom Stockholmsområdet 1979-1985 och var anställd ombudsman inom Statstjänstemannaförbundet från juli 1985 till april 1987. Under tiden som ombudsman var jag tjänstledig från Posten. Därefter valdes jag till ordförande För ST-Post för åren 1987-1998, med ansvar för Postens medlemmar inom Statstjänstemannaförbundet.

- ”Hoppjerka”, eller ett exempel på alla olika yrkesmöjligheter Posten erbjudit sina anställda genom årens lopp. Mitt yrkesliv inom Posten avvecklades i samband med att Svensk Kassaservice började avvecklas från 2007. Jag fick avtalspension från september 2007, avslutar Widar.

Har du något roligt minne från tiden inom Posten?

- Chefen för Svensk Kassaservice kontaktade mig vid ett tillfälle och frågade om jag kunde visa hans ledningsgrupp hur arbetet i verkligheten går till på ett kassakontor. Javisst svarade jag, ni är välkomna till postkontoret Stockholm 1 på Vasagatan under lågtrafiktid. Vi bestämde en tid och ledningsgruppen fick prova på att sitta i några olika kassor och ta emot kunder (under kontroll av ansvarig kassör). Allt gick bra tills en av ”vikarierna” tog emot en kund som la upp en stor påse med ett antal miljoner kronor i sedlar på disken. Då vågade inte den vikarierande ledningsgrupps-medlemmen vara med längre utan ordinarie kassör fick ta över under stor munterhet. Kunden var välkänd för kassörerna.

Vad tycker bäst om att göra som senior?

- Ordförande i Posten Seniorerna, trädgårdsarbete på sommaren och skidåkning utför på vintern.

Kan du berätta lite om Posten Seniorerna, vad ni gör och vem som kan bli medlem.

Posten Seniorerna är Postens och PostNords pensionärsförening, öppen för alla nuvarande och tidigare anställda i PostNordkoncernen. Den som så önskar kan också bli medlem före sin pensionering. Syftet med föreningen är att vara ett aktivt inslag i PostNordkoncernens personalpolitik, med målet att ”Postandan skall leva”!

Målet ska uppnås genom;

•    Regelbundna medlemsträffar med ett årligt medlemsmöte (årsmöte) och kanske vårlunch, jullunch, eller kanske en bouletävling etc.
•    Olika aktiviteter som studiebesök/resor, guidade vandringar i stad eller natur, lekar o spel, eller det mesta som stimulerar en kamratlig samvaro som håller postandan levande.

Aktiviteterna organiseras av våra 27 lokalföreningar från Malmö i söder, Göteborg i väster, Stockholm i öster, Jämtland i södra Norrland och Boden/Luleå allra längst norrut.

Tyvärr finns ingen lokalförening i Uppsala. Vi har försökt bilda en ny lokalförening för Posten Seniorerna i Uppsala, men tyvärr har det inte funnits något intresse, dels för att det redan finns en pensionärsförening för tidigare postanställda i PRO Uppsala, dels för närheten till lokalföreningen i Stockholm. Tidigare postanställda i Uppsala med omnejd kan söka medlemskap i Posten Seniorerna Stockholm.

Hur gör man för att bli medlem i Posten Seniorerna?

Ansökan om medlemskap sker hos respektive lokalförening beroende på var du bor. Lokalföreningarnas e-postadresser finns i en förteckning på Posten Seniorerna hemsida .

Kontakt kan också tas med mig, Widar Georgsson, ordförande för Posten Seniorerna, telefon 070-921 80 92, e-post widar.georgsson@hotmail.com.

Vem kan bli medlem hos Posten Seniorerna?

Medlem kan alla bli som har pensionerats från enhet inom PostNordkoncernen oavsett pensionsår eller bostadsort. Även de som tidigare varit anställda inom PostNordkoncernen och slutat på egen begäran, eller vars arbete upphört genom organisationsförändring, är välkomna som medlemmar. Den som så önskar kan också bli medlem före sin pensionering.

Lokalföreningen välkomnar också anhörig, sambo/särbo eller efterlevande till postpensionär som medlem!

Vad kostar det att bli medlem i Posten Seniorerna?

Medlemsavgiften är bara 150 kronor per år.