Hemmaplan

Hur ordnar man en aktivitet i sin lokalförening?

I PIF anordnas varje år ett antal centrala arrangemang. Det är också enkelt att anordna en aktivitet på Hemmaplan, dvs i sin lokalförening eller tillsammans med närliggande föreningar. Det gäller i första hand naturligtvis Klassikergrenarna  (Postskidan, Postmilen, Posttrampet och Postsimmet) och Bollklassikergrenarna (Bangolf och Bowling) men även andra aktiviteter.

För att stimulera aktiviteter på hemmaplan så kommer vi från 2023 att lotta ut två presentkort samt en näve trisslotter i dessa grenar. För att vara med på utlottningarna gäller att de finns redovisade på utsatt datum. De som redan lagt in Postskidan på nätet är naturligtvis med!

  • Postskidan hemma, inlagda på nätet senast sista mars
  • Postmilen hemma, inlagda på nätet senast sista september
  • Posttrampet hemma, inlagda på nätet senast sista september
  • Postsimmet hemma, inlagda på nätet senast sista november

Så här gör ni för att arrangera en aktivitet på hemmaplan:

  1. Planera datum i god tid, normalt skall Hemmaplan göras under samma månad som den centrala aktiviteten men det är naturligtvis inte alltid möjligt.
  2. Gör en enkel inbjudan och anslå på jobbet. Skall innehålla typ av aktivitet, datum, tid och vem de skall kontakta. Gör gärna någon kringaktivitet, som att grilla eller fika tillsammans efteråt.
  3. Lägg in i Aktivitetskalendern på postnordplus.com (via systemet CBIS)*
  4. Lägg in en redovisning på länkarna nedan med samtliga deltagare oavsett om de skall ta klassiker/bollklassiker eller bara är med på en enskild aktivitet. Allt läggs in via länkarna nedan!

*) Har ni inte inloggning till CBIS eller får problem att lägga in aktiviteter, kontakta Christer Andersson

Några små tips! Är ni en liten förening kan ni kolla med närliggande föreningar om en gemensam aktivitet. Det går alltid att kolla i Aktivitetskalendern om det finns något arrangemang på gång i närheten. Härunder redovisar vi de namn som deltagit på hemmaplan, saknas er förening är det bara att skicka in en redovisning till oss.