Kontakta PIF

PIF Styrelse

Adress: Postens Idrottsförbund, 105 00 Stockholm, web@pif.nu

Ledamot      
Suppleant                  
Adjungerad ledamot                                                                                                                                   
Arrangemangsansvarig
Hemsida, IT, Inbjudningar

Nedan hittar du länkar till pdf med alla föreningar, och styrelse m. fl. vi kommer naturligtvis att uppdatera dessa och ta med mejladresser till ansvariga i föreningarna

Adress till Styrelsen, Valberedning, Revisorer samt Hedersledamöter

Adress till alla föreningar