Discgolf

Ort ej klar, juni 2023

Tyvärr blev det inget centralt arrangemang. För få anmälda. Det blev i alla fall ett mycket lyckat lokalt arrangemang. Läs Daniels rapport från arrangemanget på länken nedan.

 

Postmästerskap

Våra arrangemang är öppna för alla anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag.Du behöver inte vara medlem i någon förening/klubb som är ansluten till Postens Idrottsförbund för att delta, men rese- och driftbidrag utgår enbart till förening/klubb.