Golf

Plats ej klar, 17 - 18 september 2022

PMGolf 2021 är över!

Läs mer på länken nedan!

 

Vad krävs för att delta i Postmästerskap Golf

Postmästerskapen i Golf spelas under hösten, oftast i slutet av september varje år.

Våra arrangemang är öppna för alla anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag. Du behöver inte vara medlem i någon förening/klubb som är ansluten till Postens Idrottsförbund för att delta men rese- och driftbidrag utgår enbart till förening/klubb.

Mästerskapet spelas från och med 2014 som handicapklasser. Bästa Bruttoresultat i respektive Dam och Herrklassen vinner Postmästerskapen och mästerskapsmedaljen.

Alla spelare enligt krav på deltagande enligt ovan får delta i tävlingarna  (enl. tävlingsegenskaper och krav som exempelvis officiellt (HCP 36,0), kön och ålder)

Men endast de med EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) kommer att finnas på resultatlistan. I lagtävling krävs att alla spelare i laget har EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) för att finnas med på resultatlistan. EGA Exakt Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. 

Som grund för en korrekt och rättvis granskning av exakta handicap, måste varje golfspelare lämna in minst fyra (4) handicapronder under en period mellan två på varandra följande årliga handicaprevisioner.

Spelare i ”handicapgrupp 1” får tillgodoräkna sig upp till tre sällskapsronder för att skaffa sig EGA Exakt Tävlingshandicap.

Svenska Golfförbundets tävlingsregler tillämpas, samt Postens Idrottsförbunds specialregler.