Vår partner Nordic Productions AB har klimatkompenserat

Tack alla ni 45 arbetsplatser runt om i landet som arrangerade klimatsmarta aktiviteter under 2021. Nu har vår partner Nordic Productions AB som gör beräkningar av era aktiviteter klimatkompenserat* för era utsläpp.

Medarbetarna inom PostNord AB, i något av de svenska bolagen, har varje år möjlighet att ansöka aktivitetsbidrag till en gemensam aktivitet.

Totalt ansökte 59 arbetsplatser om aktivitetsbidrag under 2021 och av dessa har 45 arbetsplatser gjort klimatsmarta val. Dessa 45 arbetsplatser har erhållit ett diplom för sina insatser efter avslutad aktivitet. Vår samarbetspartner Nordic Productions AB och South Pole AB har sedan vid årets slut beräknat arbetsplatsernas klimatavtryck/utsläpp i samband med deras aktiviteter.

Totalt har Nordic Productions AB klimatkompenerat för 3 ton utsläpp och köpt reduktionsenter för 1 500 SEK i WWF Meigu High Efficient Cook Stove Projekt i China. Här kan du läsa mer om projektet.

* Klimatkompensation är en metod att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser. Det är vanligt att företag och organisationer använder klimatkompensation som strategi för att balansera hela eller delar av sin klimatpåverkan genom växthusgaskrediter som kommer från klimatkompensationsprojekt utanför den egna värdekedjan. Även privatpersoner klimatkompenserar till exempel flyg- eller bilresor.

Klimatkompensation enligt ISO14021: "Mekanism för att kompensera för en produkts klimatavtryck (carbon footprint) genom förebyggande av utsläpp, minskning eller avlägsnande av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför produktsystemets gränser".