Konstföreningar

Inom PostNord finns ett antal konstföreningar på flera platser i landet. Läs mer om några av dem här.

Postens Konstförening i Stockholm

Som medlem erbjuds du bland annat konstföredrag, konstvisningar, museibesök och utflykter med konstanknytning. Läs mer på föreningens egna sidor

Postens Konstklubb i Halmstad

Postens Konstklubb i Halmstad har som ändamål att bedriva kulturell verksamhet och studieverksamhet bland PostNord-anställda/seniorer och grundades 1977. Föreningen besöker konstnärer och går på konstutställningar både i närområdet men även i övriga Sverige. Medlemsavgiften är 270 kr.
Kontakt Lars A Liljedahl, larsa.liljedahl@telia.com.

Postens Konstklubb Sundsvall

Kontakt Dan Gunnar Olausson, 060-19 63 24.

Vill din förening också synas här? Kontakta oss.