För medlemmar

Lite matnyttigt!

Här hittar du blanketter, protokoll, Verksamhetsberättelse mm. I våra stadgar finns det med "stadgar för normalförening" som ni kan använda för er lokala förening.

180102 - Blanketter (3 st) för verksamhetsanslag 2018 hittar ni nedan

Kortfattat från Styrelsemöte 2017 11 20
  • Styrelseprotokoll kommer inte att läggas ut i sin helhet fr.o.m. detta möte. Beslut som fattas kommer att redovisas på hemsidan efter mötet. 
  • Angående nya Datalagen GDPR så är det viktigt att ni skriver in "Uppgifterna om medlemmar sparas så länge medlemskapet pågår" på den blankett ni använder när de söker medlemskap i föreningen. I övrigt påverkas vi inte av lagen.
  • Aktivitetsplanen för 2018 är beslutad och klar. Ni hittar den här!