Om PIF

Postens Idrottsförbund

PIF bildades 1945 i Stockholm då ett antal föreningar i Sverige träffades för att skapa en gemensam tävlingsplattform. PIF är en paraplyorganisation för postidrottsföreningar i Sverige. Vi har fn (31 december 2021) 46 lokala föreningar med 4 026 medlemmar.

Vårt mål "Alla i aktivitet". Från att ha inriktat oss på tävlingsdelen har vi på senare år inriktat oss på en stor satsning på bredd och motionsdel. Alla ska ha en möjlighet att vara med på våra aktiviteter oavsett förutsättningar.

Vi anordnar ett antal centrala aktiviteter där Postmilen är den största med 700-800 deltagare per år. Föreningarna anordnar också lokala aktiviteter och PIF betraktas som ett av landets aktivaste företagsidrottsförbund.

Vem får delta i våra arrangemang, lag eller individuellt?

Våra arrangemang är öppna för alla anställda och pensionärer i PostNord och deras dotterbolag. Du behöver inte vara medlem i någon förening/klubb som är ansluten till Postens Idrottsförbund för att delta i något av våra arrangemang men rese- och driftbidrag utgår enbart till förening/klubb. 

Allt om PIF kan du läsa här på webben, du når all info via startsidan.